Kolejne komentarze do programu badań IGNITE

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 15 czerwca 2015 15:40

Wyniki badań III fazy programu IGNITE, jednego z największych międzynarodowych programów badań klinicznych w POChP, wykazały, że połączenie indakaterolu i glikopironium w jednym inhalatorze skuteczniej poprawia funkcję płuc, redukuje objawy - w tym duszność - i zużycie leków doraźnych, częstość zaostrzeń POChP oraz poprawia jakość życia w porównaniu z aktualnym standardem opieki.

W maju br. komentarz do badań opublikowano w Expert Opinion on Pharmacotherapy. IGNITE to jeden z największych międzynarodowych programów badań klinicznych w POChP. Program obejmuje 11 badań (ILLUMINATE, SHINE, BRIGHT, ENLIGHTEN, SPARK, BLAZE, ARISE, BEACON, RADIATE, LANTERN i FLAME), bierze w nich udział ponad 10.000 pacjentów w 52 krajach na całym świecie.

Program ten miał na celu zbadanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku Ultibro Breezhaler, stałodawkowego połączenia indakaterolu i glikopironium do stosowania raz dziennie w formie wziewnej u chorych na POChP. Oceniano wpływ leku na czynność płuc, zaostrzenia, wydolność fizyczną, nasilenie duszności i jakość życia.

Wyniki badań III fazy programu IGNITE udowodniły istotnie statystycznie lepszą poprawę funkcji płuc po zastosowaniu Ultibro Breezhaler w porównaniu z dotychczasowym standardem postępowania.

Dane pokazują, że Ultibro Breezhaler znacznie skuteczniej rozszerza oskrzela niż tiotropium 18 mcg, kombinacja salmeterol/flutykazon 50 mcg/500 mcg, indakaterol 150 mcg, glikopironium 50 mcg oraz placebo, zapewniając szybki początek działania (w ciągu pięciu minut) oraz długotrwałe rozszerzenie oskrzeli, trwające 24 godziny. Efekty te utrzymują się nieprzerwanie przez okres co najmniej 26 tygodni.

W porównaniu z aktualnym standardem opieki Ultibro Breezhaler skuteczniej redukuje także objawy (w tym duszność) i zużycie leków doraźnych, a także częstość zaostrzeń POChP oraz poprawia jakość życia.

W badaniach klinicznych wykazano, że Ultibro Breezhaler ma akceptowalny profil bezpieczeństwa, bez znaczących różnic pomiędzy badanymi grupami (placebo, indacaterol 150mcg, glycopyrronium 50mcg, tiotropium 18mcg, salmeterol/flutykazon 50 mcg/500 mcg) w zakresie częstości występowania działań niepożądanych i ciężkich zdarzeń niepożądanych.

Zgodnie z opiniami światowych ekspertów połączenie dwóch środków rozszerzających oskrzela o różnych mechanizmach działania jest ogólnie przyjętą praktyką medyczną w leczeniu pacjentów z POChP.

Jednak różnice w początku działania i czasie trwania działania długodziałających β2-agonistów (LABA) i długodziałających leków antymuskarynowych (LAMA), a także różnice w systemach inhalacyjnych obu grup leków sprawiają, że stosowanie oddzielnych leków może być niewygodne i nieprzewidywalne.

Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście przestrzegania zaleceń lekarskich. W związku z tym istnieje potrzeba połączenia stałych dawek leków rozszerzających oskrzela o równym mechanizmie działania w jednym inhalatorze.

Dotychczasowe wyniki badań IGNITE pozwalają wnioskować, że lek Ultibro Breezhaler jest najsilniejszym dostępnym obecnie lekiem rozszerzającym oskrzela i powinien być traktowany jak kluczowy element w leczeniu podtrzymującym POChP.

W opinii ekspertów może też być potencjalnym rozwiązaniem dla chorych, u których wcześniej nie stosowano leczenia podtrzymującego, w celu uzyskania poprawy funkcji płuc i jakości życia.

Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25843089

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum