Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ws. sprawowania POZ nad pacjentami z COVID-19

Autor: KLRwP/ Rynek Zdrowia • • 30 marca 2020 08:41

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opublikowało w niedzielę stanowisko ws. obecnych możliwości sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wzywa Ministra Zdrowia do zaplanowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych Fot. Shutterstock

W związku z rosnącą liczbą osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i mogącą się w związku z tym pojawić koniecznością sprawowania nad nimi, osobami objętymi kwarantanną oraz członkami ich rodzin, opieki w warunkach domowych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce stoi na stanowisku, że jedyną bezpieczną obecnie formą opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin w warunkach POZ jest teleporada.

Świadczeniodawcy POZ nie mają dostępu do środków ochrony osobistej gwarantujących skuteczną barierę przed zakażeniem i możliwym dalszym przenoszeniem wirusa, ponieważ niemal wszystkie środki zarezerwowane są dla szpitali, przede wszystkim zakaźnych. W większości podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu POZ nie istnieją warunki lokalowo-architektoniczne pozwalające na dostęp do nich pacjentów z COVID-19 bez zagrożenia dla personelu oraz innych pacjentów.

Ewentualny kontakt z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 bez właściwego zabezpieczenia stanowi śmiertelne zagrożenie dla personelu oraz ich rodzin, a także niesie ryzyko wyłączenia z normalnego funkcjonowania licznych placówek POZ. Lekarze POZ nie mogą też obecnie w sposób bezpieczny stwierdzać w warunkach domowych zgonu pacjenta: z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającego w kwarantannie lub członka jego rodziny.

W obecnych warunkach przejęcie pełnej opieki nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 możliwe jest dopiero po jego powrocie do zdrowia, potwierdzonym negatywnym wynikiem testu.

Lekarze rodzinni są gotowi do sprawowania opieki nad każdym pacjentem, niezależnie od rodzaju jego choroby, jednak włączenie ich w opiekę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z COVID-19 lub pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin, będzie możliwe wyłącznie po zapewnieniu im środków ochrony i warunków sprawowania opieki gwarantujących im, ich współpracownikom i wszystkim pacjentom pozostającym pod ich opieką, pełne bezpieczeństwo ochrony zdrowia
i życia.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wzywa Ministra Zdrowia do zaplanowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które w przypadku wystąpienia zachorowań na COVID-19 na masową skalę pozwolą na utworzenie w każdym powiecie i/lub gminie specjalnych centrów ambulatoryjnej i domowej opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Centra takie powinny: być utworzone na bazie struktur podmiotów leczniczych zlokalizowanych
w pomieszczeniach o rozwiązaniach architektonicznych pozwalających wdrożyć właściwe rozwiązania organizacyjne, w tym wyodrębnienie izolatek oraz śluz dekontaminacyjnych, umożliwiających bezpieczne zakładanie i zdejmowanie specjalistycznych kombinezonów ochronnych i innych środków ochrony osobistej.

Powinny być wyposażone w sprzęt i aparaturę umożliwiającą szybką dezynfekcję pomieszczeń, w specjalistyczne kombinezony oraz inne środki ochrony osobistej, zdolne skutecznie zapobiegać zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Muszą też posiadać dedykowane środki transportu umożliwiające dotarcie personelu do domu osoby zakażonej lub pozostającej w kwarantannie oraz system ich skutecznej dekontaminacji,
zatrudniać personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, rejestratorki) przeszkolony pod kątem właściwego użycia środków ochrony osobistej, skutecznie chroniących przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce deklaruje daleko idącą gotowość do pełnej współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i towarzystwami naukowymi działającymi na rzecz środowiska POZ w celu wypracowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych, mogących zapewnić bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz opiekującego się nimi personelu medycznego w obliczu zagrożenia, jakie stanowi pandemia COVID-19.

Podjęcie działań przygotowawczych na wczesnym etapie rozwoju epidemii pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych tragedii w chwili możliwej jej niekontrolowanej eskalacji.

Więcej: klrwp.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum