Kampania informacyjna dotycząca przewlekłej białaczki limfocytowej

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 27 maja 2010 12:25

W maju w parafiach Kurii Metropolitalnych w Gnieźnie, Białymstoku i Wrocławiu rozpoczyna się kampania informacyjna dotycząca przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL).

W kilkudziesięciu parafiach pojawią się plakaty i ulotki informacyjne.

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL – chronic lymphocytic leukemia) najczęściej jest rozpoznawana u osób powyżej 55. roku życia. W początkowym okresie choroba przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo podczas rutynowych badań krwi. Dlatego organizatorzy kampanii szczególną uwagę zwracają na konieczność regularnego wykonywania morfologii krwi.

Głównym celem akcji jest uświadomienie osobom starszym, czym jest przewlekła białaczka limfocytowa, jakie są objawy tej choroby oraz gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc. CLL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach.

Chociaż powszechnie CLL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30 proc. przypadków chorych nie poddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2–3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Dotychczas celem leczenia CLL było utrzymywanie pod kontrolą limfocytozy oraz eliminowanie ogólnych objawów choroby. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych metod terapii, celem leczenia stanie się uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości.

Organizatorami akcji są Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS) oraz Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Organizację kampanii wspiera firma Roche Polska.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum