KIF: fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego

Autor: oprac. IB • Źródło: KIF, Rynek Zdrowia22 listopada 2021 16:09

Fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego - informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF).

Fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego Fot. Shutterstock
 • Fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego - informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Rada ds. Zdrowia Publicznego pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia
 • Opiniuje propozycje działań w zdrowiu publicznym, m.in. projekt najważniejszego dokumentu, czyli Narodowego Programu Zdrowia
 • Rada realizuje swoje zadania m. in. poprzez zespoły robocze

Jak przypomina KIF, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia.

KIF ocenia, że powyższa definicja jasno wskazuje, że fizjoterapeuci mają realny wpływ na wiele obszarów zdrowia publicznego.

Rada ds. Zdrowia Publicznego. Czym się zajmuje?

Rada ds. Zdrowia Publicznego wspiera międzysektorową politykę zdrowia publicznego i stanowi forum współpracy na tym polu. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia. To ona opiniuje propozycje działań w zdrowiu publicznym, m.in. projekt najważniejszego dokumentu, czyli Narodowego Programu Zdrowia.

Rada realizuje swoje zadania m. in. poprzez zespoły robocze. Powołane zespoły analizują i proponują rozwiązania złożonych i różnorodnych problemów zdrowia publicznego.

Dzięki wsparciu ekspertów działania dotyczące zdrowia publicznego są prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Kto wchodzi w skład Rady?

W ostatniej nowelizacji ustawy uwzględniono wniosek KIF i fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

W skład Rady oprócz przedstawiciel KIF wchodzą m.in. przedstawiciele:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich ministerstw,
 • konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa,
 • przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
 • Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego
 • oraz samorządów medycznych: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj też: Minister zdrowia nie mówi prawdy o postulatach fizjoterapeutów: twierdzi szef KIF

Czytaj też: Nakłady na rehabilitację spadły o 177 mln zł. Miłkowski przedstawił dane w Sejmie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum