Już 42 placówkom przyznano certyfikat "Szpitala bez bólu"

Autor: AS/Rynek Zdrowia • • 12 lutego 2010 17:43

Lista szpitali i oddziałów posiadających certyfikat "Szpital bez bólu" powiększyła się o 21 placówek.

Komisja Certyfikacyjna przyznała kolejne certyfikaty 13 szpitalom i 8 oddziałom.  W sumie certyfikatem, przyznawanym na trzy lata, mogą się pochwalić już 42 placówki medyczne w całej Polsce: 34 szpitale i  9 oddziałów.

Projekt certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu" jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:
• uczestnictwo personelu medycznego (lekarze anestezjolodzy, lekarze różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarki)  w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
• prowadzenie regularnego(co najmniej 4 razy na dobę) pomiaru natężenia bólu
• informowanie pacjentów, przed zabiegiem, o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania, zgodnego z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu
• monitorowanie i zgłaszanie ewentualnych działań niepożądananych leków przeciwbólowych do Regionalnych Ośrodków Monitorowania Działań Niepożądanych Leków.

Przyznawanie certyfikatów „Szpital bez bólu” ma za zadanie motywowanie szpitali do wprowadzania zmian, które przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym i jednocześnie porządkują procedury związane z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego.

Polskie szpitale nie są zobowiązane wprowadzenia specjalnych procedur związanych z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego – np. obowiązku regularnego monitorowania bólu. Chociaż procedury leczenia bólu są standardem w krajach Unii Europejskiej, w Polsce ich opracowanie i wdrożenie jest nadal kwestią dobrej woli szpitala. Decydują się na to tylko niektóre z nich.

Tymczasem, jak szacują eksperci, ból pooperacyjny nie jest łagodzony we właściwy sposób u ok. 60 proc. polskich pacjentów Tymczasem, źle leczony lub nieleczony ból pooperacyjny może być przyczyną powikłań pooperacyjnych. Szybsza, przebiegająca bez powikłań rekonwalescencja oznacza także korzyści dla szpitala związane ograniczenie kosztów z m.in. dzięki krótszej hospitalizacji.

Prof. Jan Dobrogowski, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu twierdzi, że potrzebę zmian zauważają i lekarze, i pacjenci. Stąd zainteresowanie kolejnych placówek certyfikatami, o które zabiega jeszcze 60 szpitali i oddziałów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum