Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć?

Autor: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja • Źródło: Aleksander Koch, Marek Jóźwik/Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011; 2(6); Vol. 13   • 07 czerwca 2011 09:42

Streszczenie tekstu "Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć?" - opublikowanego w piśmie Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011; 2(6); Vol. 13.

Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć?
Cel: Przedstawienie i porównanie wyników leczenia neurogennego zwichnięcia w grupie pacjentów z jednostronnym i obustronnym zwichnięciem stawu biodrowego.

Materiał: Analizowano grupę 77 pacjentów(109 bioder) ze zwichnięciem (MP>80%). Pacjentów podzielono na dwie grupy: pierwsza ze zwichnięciem jednostronnym - 47 stawów (47 pacjentów) z obserwacją 2,5 lat (1,2-7,5 lat), oraz druga - z obustronnym zwichnięciem - 62 stawy (31 pacjentów) z obserwacją 3,4 lat (1,2-10,2).

Metodyka: Dokonano oceny klinicznej i radiologicznej w okresie przed i pooperacyjnym. Relacje głowy kości udowej do panewki opisane zostały przez współczynnik panewkowy (WP), oraz współczynnika migracji (WM), kształt bliższego końca kości udowej określono przez PFA - Pelvic Femoral Angle.

Wyniki: W obu grupach zaobserwowaliśmy 3 ponowne zwichnięcia (WM >80%) oraz 4 poważne podwichnięcia (WM>50) po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym. Wszystkie należą do grupy pacjentów z jednostronnym zwichnięciem. W grupie 1. WP poprawił się z 31,3° (20°-50°) do 22,7° (3°-50°). WM uległ poprawie z 98,8% (85%-100%) do 23,4% (0%-100%). W grupie 2. WP poprawił się z 30,5° (10°-62°) do 19,9° (4° 40°).

Stwierdziliśmy zmianę PFA: w grupie 1. przed zabiegiem - 10,3°(-40°do10°) dla strony ze zwichnięciem oraz 6,6° (–16°do55°) dla strony stabilnej, po zabiegu wyniosło –5,7° (–46do 45) dla strony operowanej oraz 5,6° (–18°do45°) dla nieoperowanej. W grupie 2. PFA przed wyniosła –3,1° (-22°do9°) i po -0,15° (–18°do25°) dla obu stron. Stwierdziliśmy poprawę zakresów ruchów, które były oceniane.  

Wnioski: Uzyskane wyniki kliniczne i radiologiczne pozwalają stwierdzić, iż grupa pacjentów ze zwichnięciem jednostronnym jest grupą obarczoną większym ryzykiem ponownego zwichnięcia, podwichnięcia oraz wystąpienia „deformacji powiewu wiatru”.

Cały tekst - w załączniku (pdf).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum