Jak powstępować z pacjentami w trakcie izolacji domowej? Stanowisko konsultanta krajowego

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia27 grudnia 2021 08:37

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej wydała stanowisko dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych.

Dr Agnieszka Mastalerz-Migas opulikowała stanowisko z zasadami postępowania z pacjentami zakażonymi Sars-CoV-2 na izolacji domowej. Fot. PAP/Marcin Obara
  • Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej wydała stanowisko zawierające zbiór zasad postępowania z pacjentami zakażonymi koronawirusem będącymi w trakcie izolacji w warunkach domowych
  • Jak podkreśla dr Mastalerz – Migas pacjent przebywając w izolacji domowej wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia z uwagi na charakter choroby, w trakcie której może dojść do gwałtownego pogorszenia jego stanu
  • Każde podejrzenie o COVID-19 u pacjenta powinno skutkować skierowaniem pacjenta na test (antygenowy lub PCR)

Jak stwierdza dr Mastalerz Migas COVID-19, choroba spowodowana infekcją SARS-CoV-2 w blisko 85 proc. przebiega w sposób łagodny, nie wymagający hospitalizacji. Pacjent przebywając w izolacji domowej wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia z uwagi na charakter choroby, w trakcie której może dojść do gwałtownego pogorszenia jego stanu, a także stopniowo narastającej niewydolności oddechowej będącej bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji.

Postępowanie z pacjentami w izolacji domowej

Każde podejrzenie COVID-19 powinno skutkować skierowaniem pacjenta na test (antygenowy lub PCR).

Gdy wynik jest pozytywny – należy ustalić miejsce leczenia: dom lub szpital (ew. izolatorium).

Saturacja <94 proc. (w POCHP <88 proc.) jest wskazaniem do hospitalizacji, inne wskazania należy ocenić indywidualnie.

W leczeniu pozaszpitalnym stosuje się: budezonid 800 mcg 2xdz. u dorosłych, leki przeciwgorączkowe/przeciwzapalne - paracetamol lub NLPZ, leki przeciwkaszlowe, leczenie niefarmakologiczne: nawodnienie, gimnastyka oddechowa, wypoczynek.

Należy zwrócić uwagę na nieprzerywanie terapii chorób przewlekłych. Pacjent chory przewlekle, obciążony czynnikami ryzyka powinien być dokładniej monitorowany.

Nie zaleca się: sterydów systemowych i tlenoterapii domowej - poza wskazaniami w innych schorzeniach niż COVID-19.

Nie zaleca się antybiotyków, jeśli nie stwierdza się nadkażenia bakteryjnego.

Każdy pacjent podczas izolacji domowej powinien mieć wykonane co najmniej 2 porady (teleporady, lub - jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga - wizyty osobiste w gabinecie lub domowe).

Lekarze i pielęgniarki powinni informować, zachęcać i włączać pacjentów do programu Domowe Opieki Medycznej, która pozwala na ciągłe monitorowanie stanu zdrowia, w tym saturacji.

Zasady opieki nad pacjentami z COVID-19

Stanowisko zawiera zasady opieki nad pacjentami dotyczące kwestii organizacyjnych, zasad konsultacji pacjentów zakażonych Sars-CoV-2, farmakoterapii pacjentów z objawami COVID-19 przebywającymi w izolacji domowej, politykę przeciwzakrzepową u pacjentów z COVID-19 niehospitalizowanych.

Ponadto wytyczne zawierają wykaz wskazań pacjentów do dalszej diagnostyki i leczenia szpitalnego.

Dr. Mastalerz – Migas przypomina także Lekarz POZ nie ma obowiązku ustalenia miejsca w szpitalu, jest to zadaniem właściwego miejscowo dyspozytora transportu sanitarnego COVID-19, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę.

Czytaj: Koronawirus. Kwarantanna w grudniu 2021. Ile trwa i kto na nią kieruje?

Czytaj: Koronawirus. Kwarantanna. Nowe przepisy w grudniu 2021. To trzeba wiedzieć

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum