Inwazyjne zakażenia grzybicze w terapii indukującej OBSz

Autor: MK/hematoonkologia.pl • • 21 lipca 2014 08:36

Leczenie i długoterminowe przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) pozostaje wyzwaniem. Przewidywany wskaźnik całkowitej remisji (ang. complete remission, CR) u młodszych pacjentów wynosi 80%, jednak obecne strategie terapeutyczne pozwalają na uzyskanie 5-letniego całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) rzędu 30-40%.

Częstym i poważnym powikłaniem po terapii OBSz są infekcje bakteryjne i grzybicze, które stanowią przeszkodę w osiągnięciu CR i kontynuacji terapii, co w konsekwencji wpływa na współczynnik OS. W ostatnich latach rozwój profilaktyki antybakteryjnej przyczynił się do zmniejszenia infekcji bakteryjnych wśród chorych na OBSz, stanowiących istotne zagrożenie życia chorych na OBSz.

Naukowcy z Włoch, mając na uwadze obecne realia, postanowili zbadać związek pomiędzy udowodnionymi/prawdopodobnymi inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi (ang. proven/probable invasive fungal diseases, PP-IFD), pojawiającymi się w czasie pierwszej chemioterapii indukującej, z osiągnięciem CR, długoterminowego OS i przeżyciem wolnym od choroby hematologicznej.

Do badania zakwalifikowano 198 nowo zdiagnozowanych chorych na OBSz w wieku powyżej 18 r.ż. Z analizy wykluczono chorych M3 i pacjentów z genem fuzyjnym BCR-ABL. Wszyscy chorzy zostali poddani leczeniu indukującemu. Pacjenci otrzymywali doustnie noxafil w ramach profilaktyki antygrzybiczej od momentu zakończenia chemioterapii do czasu ustąpienia neutropenii, za wyjątkiem chorych przyjmujących midostaurin.

U 34 pacjentów (17,2%) odnotowano PP-IFD. Analiza statystyczna wykazała, że niezależnymi czynnikami korelującymi z osiągnięciem CR były młody wiek, dobry stan ogólny i brak rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych (ogólna odpowiedź (ang. overall response, OR): 4,09; 95% przedział ufności (ang. confidence interval, CI): 1,71-9,81; p<0,0001). Natomiast niezależnymi czynnikami związanymi z osiągnięciem 3-letniego OS były młody wiek, dobry stan ogólny i korzystne rokowniczo zmiany cytogenetyczne oraz brak występowania PP-IFD (współczynnik hazardu względnego (ang. hazard ratio, HR): 1,86; 95% CI: 1,20-2,88; p=0,005).

Dane opublikowane w Leukemia Research potwierdziły, że u dorosłych chorych na OBSz inwazyjne zakażenia grzybicze występują rzadziej, jednak stanowią przeszkodę w ukończeniu zaplanowanego leczenia. Według autorów nowe strategie terapeutyczne powinny uwzględniać prewencję IFD, w szczególności w trakcie chemioterapii indukującej.

Więcej: hematoonkologia.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum