Innowacyjne rozwiązania dla zdrowia

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: Artykuł dostarczony przez NCBR02 sierpnia 2021 14:35

Nowe technologie zastosowane w medycynie pomogą w walce z zakażeniami koronawirusami, ale przyczynią się także do poprawy stanu zdrowia i długości życia pacjentów.

Innowacyjne rozwiązania dla zdrowia / fot. shutterstock

Szybki test do diagnostyki koronawirusa powstaje w laboratoriach Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Test ma wykrywać wirusa już po 45 minutach i być dostępny na rynku w połowie 2022 roku. Prace nad testem odbywają się w ramach projektu „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)”. Rozwój projektu został wsparty kwotą ponad 3 mln zł w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) „Szybka Ścieżka Koronawirusy”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoju ze środków Unii Europejskiej - Funduszy Europejskich.

W sumie w „Szybkiej Ścieżce. Koronawirusy” wyłoniono do dofinansowania 71 projektów badawczo-rozwojowych dotyczących diagnostyki (wyrobów medycznych do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa), leczenia (badania nad wykorzystaniem istniejących leków lub rozwojem nowych) oraz profilaktyki (działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, w tym koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa, a także wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego). Budżet konkursu to ponad 320 mln zł. Rezultatem mają być rozwiązania z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, a także poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa i wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Rozwiązania do walki z pandemią powstają także w ramach przedsięwzięcia NCBR „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. W tym działaniu przeznaczono blisko 150 mln zł na realizację 32 projektów, których efektem ma być m.in. opracowanie nowych terapii, schematów i procedur leczniczych czy stworzenie narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych.

Przyszłość medycyny

We wszystkich dofinansowanych przez NCBR projektach istotne znaczenie ma wykorzystanie najnowszej wiedzy w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań.
- Nowe technologie to nie tylko skuteczne narzędzie do walki z obecną pandemią i zapobiegania podobnym wydarzeniom, ale to też przyszłość rozwoju medycyny. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w medycynie poprawia stan zdrowia pacjentów i korzystnie wpływa na długość ich życia. Innowacje odgrywają coraz większe znaczenie w rozwoju medycyny personalizowanej i nowych leków – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Dlatego wspieranie projektów z medycyny i biotechnologii medycznej jest istotnym obszarem działalności Centrum. Prawie 15 proc. wszystkich składanych wniosków w konkursach w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, realizowanym ze środków Funduszy Europejskich, to wnioski z tych dziedzin. Są wśród nich bardzo kosztochłonne projekty farmaceutyczne o wartości powyżej 40 mln zł, jak i mniejsze projekty telemedyczne o wartości 2 mln zł – podkreśla dyrektor NCBR.

Top trendy: sztuczna inteligencja, biomateriały i biodruk

Z analiz NCBR wynika, że jednym z głównym trendów w projektach medycznych i pokrewnych realizowanych w ostatnich latach jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przykładem może być projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - „Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów“ realizowany przez firmę Ardigen S.A. (dofinansowanie ponad 11 mln zł).

Krakowski Ardigen S.A. jest polską firmą znajdująca się w gronie 30 światowych liderów wykorzystujących sztuczną inteligencję do odkrywania nowych leków. Spółka od roku realizuje projekt współfinansowany przez NCBR ze środków Funduszy Europejskich, poświęcony nowej technologii projektowania głównych składników immunoterapii komórkowych. Tworzona technologia, dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych, ma za zadanie poszerzyć możliwości laboratoryjnego wynajdowania nowych terapii. Ma także zwiększyć ich poziom bezpieczeństwa, przyspieszyć proces rozwoju i obniżyć jego koszt, m.in. dzięki selekcjonowaniu eksperymentów niezbędnych do potwierdzenia właściwości nowych terapeutyków. Obniżenie bariery rozwijania nowych programów terapeutycznych powinno przyspieszyć prace nad innowacyjnymi lekami, które mają szansę pomóc pacjentom, dla których nie ma obecnie dostępnych skutecznych terapii.

Sztuczna inteligencja ma też zastosowanie w tworzeniu urządzeń poprawiających komfort życia i codzienne funkcjonowanie pacjentów. Przykładem jest Toucan Eye - urządzenie wykorzystujące sztuczną inteligencję, aby wspomagać osoby z dysfunkcją wzroku, które powstało w programie NCBR „Szybka Ścieżka” (dofinansowanie prawie 4 mln zł, beneficjent Toucan Systems Sp. z o.o.). Program finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Urządzenie jest kamerą przypominającą słuchawkę bluetooth, połączoną bezprzewodowo z noszonym w kieszeni komputerem wielkości smartfona. Jak ono działa? Osoba niedowidząca nie musi np. na przystanku autobusowym pytać przechodniów, jaki nadjeżdża autobus lub tramwaj, ponieważ powie jej to Toucan Eye.

Dynamicznie rozwija się sektor biomateriałów i biodruku, co wiązać można z szeroką dostępnością druku 3D, który daje możliwości wykonywania np. precyzyjnych protez i innych elementów, które do tej pory nie były możliwe do wyprodukowania. W technice druku 3D wykonana została protezka strzemiączka do zaimplantowania w uchu środkowym u pacjentów z niedosłuchem. Prototyp protezki komorowej opracowali badacze z Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu Tango (wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, dofinansowanie blisko 1 mln 150 tys. zł).

***
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to państwowa agencja wykonawcza wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy pomocy, m.in. fundusze venture capital, finansuje projekty B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz działania uczelni ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki. Centrum wspomaga realizację istotnych dla państwa polskiego projektów w zakresie m.in. sztucznej inteligencji, cyfryzacji, transformacji energetycznej i zielonego ładu. NCBR intensywnie rozwija również obszar współpracy międzynarodowej, aby skutecznie i kompleksowo wspierać polskich innowatorów.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum