Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 12 stycznia 2012 15:39

Inhibitory pompy protonowej to grupa leków szeroko stosowana u chorych z chorobami serca. Według wyników badań leki te w stężeniach uzyskiwanych w surowicy krwi działają inotropowo ujemnie, co sugeruje możliwość negatywnego wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego.

Według badań przyjęcie pantoprazolu w dawce 40 mg doustnie i 80 mg dożylnie powoduje uzyskanie stężenia 4.6-10ug/ml w surowicy krwi. Okazuje się, że takie stężenia redukują kurczliwość trabekuli komórek mięśnia sercowego o 20-40%.

Stąd celem naukowców z University of Alberta, Kanada, była ocena czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością u chorych z niewydolnością krążenia.

Badanie wykonano z udziałem kohorty chorych z niewydolnością krążenia powyżej 65. roku życia. Dokonano analizy związku między przyjmowanymi lekami, a śmiertelnością. Odnotowano, że w grupie chorych przyjmujących inhibitory pompy protonowej liczącej blisko 6,5 tysiąca pacjentów było więcej kobiet. W grupie tej stwierdzono również większą liczbę chorób towarzyszących niż u pacjentów nieprzyjmujących inhibitorów pompy protonowej (n=15676).

Na podstawie analizy blisko 6 tysięcy przypadków śmierci porównanych z kontrolą liczącą blisko 10 tysięcy osób stwierdzono, że przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej nie było związane ze zwiększoną śmiertelnością (aOR = 0.88).

Warto zaznaczyć, że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny/blokerów receptora angiotensynowego (aOR = 0.7) lub beta-blokerów przyczyniało się do zmniejszonej względnej śmiertelności (aOR = 0.57) u chorych z niewydolnością krążenia.

Istnieją przesłanki wskazujące na możliwość pogorszenia stanu klinicznego chorych na niewydolność krążenia przyjmujących inhibitory pompy protonowej, bowiem w badaniach in vitro okazało się, że pantoprazol i omeprazol zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego poprzez hamowanie przekazywania sygnału drogą jonów wapnia Ca2+ i zmniejszenia aktywności miofilamentów w ludzkim mięśniu przedsionka i komory serca.

Wykazano również, że komórki mięśnia sercowego wykazują obecność pompy protonowej (H+/K+-ATPazy) i - co więcej - ich ekspresja w eksperymentalnych modelach niewydolności serca jest zwiększona.

Autorzy badania konkludują jednak, że mimo obaw dotyczących inotropowo-ujemnego wpływu inhibitorów pompy protonowej wykazanego w badaniach in vitro, nie stwierdza się negatywnego wpływu stosowania tej grupy leków na zwiększenie śmiertelności w grupie chorych na przewlekłą niewydolność serca w warunkach ambulatoryjnych.  

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831912
Oudit GY, Bakal JA, McAlister FA, Ezekowitz JA.
Eur J Heart Fail. 2011 Nov;13(11):1211-5.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum