Polska Times/Rynek Zdrowia | 06-02-2015 10:14

Hospicjom brakuje pieniędzy - nie czas na optymistyczne kampanie

Do tej pory akcje hospicyjne kojarzyły się z żonkilami, polami nadziei i przekazami typu "Hospicjum to też życie". Obecnie hasło brzmi: ''Hospicjum umiera''. Na konta hospicyjne wpływa coraz mniej pieniędzy.

Fot. Archiwum

Na łamach Dziennika Bałtyckiego Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, wyjaśnia skąd zmiana w przekazie kampanii Fundacji. We fragmencie apelu można usłyszeć: "Najnowsze badania wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat co czwarty Polak zapadnie na chorobę onkologiczną. A teraz zamknij oczy i pomyśl o czterech najbliższych ci osobach". Stolarczyk podkreśla, że takie są statystki, a przekaz miał poruszyć wyobraźnię.

Podaje też, że w samym Gdańsku kolejka oczekujących na domową opiekę hospicyjną liczy około stu osób. Ich dramat polega na tym, że nie powinno być żadnych kolejek, bo pacjenci nie mogą czekać. Prezes Fundacji wyjaśnia, że nie są w stanie w obecnej sytuacji prowadzić optymistycznej kampanii. Na konta hospicyjne wpływa coraz mniej pieniędzy. Inicjatorzy kampanii uznali, że trzeba powiedzieć o tym wprost.

Więcej: www.polskatimes.pl