NFZ/Rynek Zdrowia | 27-03-2015 17:05

Harmonogram postoju mammobusów

W kilkudziesięciu powiatach w całym kraju, od 30 marca do 3 kwietnia stacjonować będą mammobusy, w których - w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi - można wykonać bezpłatną mammografię.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z następujących kryteriów: nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat; otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Aby ułatwić zaplanowanie badań oddziały wojewódzkie NFZ publikują na swoich stronach aktualne informacje o terminach i miejscach postoju mammobusów.

Więcej: www.nfz.gov.pl