HCC 2018: sesje dotyczące wybranych dziedzin medycyny

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 04 marca 2018 15:22

Chirurgia, ginekologia i położnictwo, urologia, onkologia, kardiologia, neurologia, ortopedia, choroby płuc - to tylko wybrane z kilkunastu dziedzin medycyny, których dotyczyć będą sesje w ścieżce "Terapie" podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2018, Katowice, 8-10 marca br.).

W sesjach HCC 2018 dotyczących terapii wybranych chorób wezmą m.in. udział wybitni klinicyści; FOT. PTWP

W trakcie trzeciej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędą się 60 sesji panelowych, debat i prezentacji z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

Kongresowe sesje podzielone zostały na pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Więcej o całym Kongresie i rejestracja: www.hccongress.pl

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się, między innymi: wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Poniżej tematyka niektórych sesji III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poświęconych wybranym dziedzinom medycyny.

8 marca 2018 r. | godz. 12.00-13.30
Leczenie stwardnienia rozsianego - szanse i możliwości systemowe
• Warunki i skuteczność leczenia chorych na SM w Polsce 
• Czy medycynie XXI w. udało się pokonać SM?
• Nowe terapie - nowe szanse?
• Różne oblicza SM

8 marca 2018 r. | godz. 14.15-15.45
Diabetologia - wybrane zagadnienia
• Epidemiologia cukrzycy w Polsce - dziś i jutro
• Współpraca diabetologów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej
• Opieka holistyczna nad pacjentem diabetologicznym: współpraca z innymi specjalistami, m.in. kardiologami i okulistami
• Dostęp polskich pacjentów do terapii cukrzycy - oczekiwania pacjentów i diabetologów
• Profilaktyka i edukacja dotycząca cukrzycy
• Stopa cukrzycowa - nadal mamy problem
• Wizyta edukacyjna - organizacja i finansowanie

8 marca 2018 r. | godz. 14.15-15.45
Leczenie żywieniowe - kiedy w pełni zaczniemy wykorzystywać jego potencjał
• Wytyczne dotyczące doustnego stosowania żywienia medycznego i rzeczywistość - rekomendacje a dostępność
• Szpital-ZOL-rehabilitacja - korzyści i wyzwania w opiece żywieniowej
• Żywienie domowe z perspektywy pacjenta i płatnika

8 marca 2018 r. | godz. 14.15-15.45
Ginekologia i położnictwo
• Bezpieczny poród i zdrowy noworodek - rola trójstopniowej opieki perinatalnej
• Opieka perinatalna a koszt życia
• Płód jako pacjent - leczenie wewnątrzmaciczne płodu
• Jak zmniejszyć stale rosnącą liczbę cięć cesarskich?
• Operacje małoinwazyjne w ginekologii i onkologii ginekologicznej

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Choroby płuc
• Fizjoterapia w postępowaniu przedoperacyjnym w chorobach płuc
• Obturacyjny bezdech senny - zagrożenie zdrowotne i komunikacyjne
• Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
• Idiopatyczne włóknienia płuc (IPF) - możliwości zatrzymania postępu tej choroby
• Rehabilitacja oddechowa
• Tlenoterapia

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Transplantologia w onkologii
Przełamanie kolejnych barier:
• genetycznych
• technologicznych
• etycznych
• organizacyjnych

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Ortopedia - oblicza postępu technologicznego
• Nowoczesna endoprotezoplastyka stawu kolanowego
• Endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana
• Zastosowanie mechanicznych i cyfrowych przyrządów do oceny napięcia tkankowego podczas implantacji endoprotezy kolana
• Spersonalizowana protezoplastyka kolana

9 marca 2018 r. | godz. 11.30-13.00
Hematoonkologia w Polsce na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej
• Warunki skuteczności leczenia chorych z nowotworami krwi - wybrane aspekty medyczne i organizacyjne
• Leczenie pacjentów z PBL w Polsce - osiągnięcia i wyzwania
• Standardy opieki nad pacjentem z PBL w Polsce
• Niezaspokojone potrzeby pacjentów z PBL
• Dostępność do innowacyjnych leków

9 marca 2018 r. | godz. 11.30-13.00
Chirurgia - nowe wyzwania
• Ocena potencjału kadrowego
• Koszty procedur i ich wycena
• Nowe technologie w chirurgii

9 marca 2018 r. | godz. 13.45-15.15
Uroonkologia - kilka pytań
• Kim jest dzisiaj urolog?
• Trzy w jednym, czyli urologia, onkologia i chirurgia
• Możliwości i bariery w leczeniu nowotworów urologicznych w Polsce

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum