Gruźlica wciąż groźna

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 28 marca 2014 12:40

Gruźlica - zwana choroba ludzi ubogich, zwykle jest związana z biedą i wykluczeniem społecznym, dzisiaj jednak coraz częściej zmienia swoje oblicze. Z roku na rok w szpitalach przybywa osób młodych i zamożnych, a nawet dzieci. Czynnikami wpływającymi na jej wzrost występowania w Polsce to bezdomność, ubóstwo, nadmiar używek, narkotyków i leków oraz napływ imigrantów zza wschodniej granicy.

Z danych statystycznych wynika, że na gruźlicę częściej zapadają mieszkańcy wsi niż ludzie mieszkający w miastach. Ponad dwukrotnie częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Przyczyn wzrostu zachorowalności na gruźlicę jest wiele. To m.in. zniesienie obowiązku prześwietlania płuc podczas badań okresowych i przedkładnie interesu finansowego nad własne zdrowie.

W Polsce w 2012 roku zarejestrowano 7542 przypadków gruźlicy. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2012 roku wyniosła 19,6 i była niższa o 11,7% w porównaniu z rokiem 2011 (22,2) i o 26,0% w porównaniu z rokiem 2003 (26,5).

Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii (współczynnik 13,5 na 100000 ludnośc i- dane dla 2012 roku). W większości krajów UE zapadalność jest niższa (np. Islandia- 3,3 na 100 000; Niemcy- 5,2; Czechy- 5,8; Słowacja- 6,4; Hiszpania- 13,0). Kraje o najwyższej w Unii Europejskiej zapadalności na gruźlicę to: Rumunia (85,2 na 100 000); Litwa (59,2); Łotwa (48,6); Bułgaria (31,1); Portugalia (25,2) i Estonia (21,6).

7018 chorych w Polsce (93,0%) miało gruźlicę płuc, 524 - wyłącznie gruźlicę pozapłucną. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zarejestrowano w 9 przypadkach w kraju. Nie stwierdzono żadnego zachorowania na tę ciężką postać gruźlicy wśród dzieci; w grupie młodzieży zarejestrowano jeden przypadek.

W Polsce od lat występują znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę między województwami. Najwyższą w 2012 roku zarejestrowano w woj. lubelskim - 30,2, świętokrzyskim - 29,3 i łódzkim - 28,1; najniższą w woj. lubuskim - 10,6, wielkopolskim- 10,9 i zachodnio-pomorskim - 12,3.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum