MAK/Rynek Zdrowia | 25-09-2019 17:12

Góra Kalwaria: eksperci rozmawiali o profilaktyce chorób zakaźnych

Podczas konferencji w Górze Kalwarii eksperci zaprezentowali najnowsze badania oraz trendy w profilaktyce chorób zakaźnych - interwencje w obszarze chorób odkleszczowych i zakażeń bakteriami pneumokokowymi.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

W Polsce z roku na rok odnotowuje się coraz więcej zachorowań na choroby odkleszczowe. Tylko od stycznia do końca lipca 2019 r. w odnotowano 9 297 przypadków zachorowania na boreliozę oraz 85 kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), czyli o 16 przypadków zakażeń więcej niż w analogicznym okresie roku 2018.

W tym samym roku zarejestrowano ponad 20 tys. zachorowań na boreliozę oraz 197 zachorowań na KZM z czego 100% wymagało hospitalizacji. Szacuje się, że nawet 15% kleszczy może być zakażonych wirusem KZM powodującym nawet u 58% pacjentów powikłania neurologiczne, m.in. zaburzenia mowy (12%), zaburzenia równowagi (21%), pogorszenie pamięci (42%)iv, trwały paraliż (do 10%).

Liczną grupą zawodową szczególnie narażoną na choroby odkleszczowe są rolnicy, na rzecz których kolejne władze lokalne interweniują wdrażając programy polityki zdrowotnej zapewniające szczepienia ochronne osobom z grup ryzyka.

Jednym z wymienionych podczas konferencji w Górze Kalwarii (19 września br.) godnych naśladowania działań samorządów były władze gminy Olecko, które ze względu na swoją lokalizację na terenach endemicznych, wdrożyły program adresowany do pracowników rolnych oraz ich rodzin, domowników, w tym dzieci i osób przebywających lub zamieszkujących gospodarstwa rolne. Jest to grono mieszkańców, które ze względu na charakter wykonywanej pracy bądź miejsce zamieszkania, wymaga szczególnej ochrony.

Już w pierwszym roku działania programu gmina odnotowała widoczny spadek zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu - od 2017 roku do 2018 roku zmalał on z poziomu 14,5% do zaledwie 2,9%.

Podczas konferencji w Górze Kalwarii eksperci zwracali również uwagę, że każdy z nas narażony jest na ukąszenie przez kleszcza podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu.

- W okresie zimowym kleszcze przebywają pod ściółką leśną, ale wraz ze wzrostem temperatury ich aktywność dynamicznie wzrasta. W czerwcu obserwowana jest najwyższa zachorowalność na KZM, czyli na miesiąc po najwyższej aktywności kleszczy, która najczęściej przypada na maj. Ocieplanie klimatu również przyczynia się do ekspansji kleszczy na terenach, które do tej pory nie były uważane za obszary endemiczne występowania tej choroby - powiedział Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

- Na szczęście przeciwko KZM można już skutecznie zabezpieczać się dzięki dostępnym szczepieniom. W przypadku Boreliozy, niestety, leczenie nadal odbywa się jedynie poprzez antybiotykoterapię - poinformował Radosław Gruss.

Eksperci nadmieniali również, że niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę z innej groźnej choroby wywoływanej przez infekcje pneumokokowe. Niosą one ze sobą wiele konsekwencji, które negatywnie wpływają na życie społeczności, jednocześnie generując wysokie koszty związane z leczeniem i hospitalizacją.

- Bakterie pneumokokowe mają niezwykłą zdolność przenikania do krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. Niestety, nie jest możliwe precyzyjne określenie czy, kiedy, u kogo i do jak ciężkich powikłań dojdzie w wyniku zakażenia inwazyjnego, ani jakie będą ewentualne odległe, trwałe konsekwencje dla zdrowia pacjenta - wyjaśniała dr n. med. Małgorzata Bednarek z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w łodzi.

I dodała: - Należy podkreślić, że u osób starszych pneumokoki stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnego zapalenia płuc, zagrażającego życiu pacjenta. Jedyną skuteczną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia i tylko one mogą w dłuższej perspektywie uchronić społeczeństwo przed zagrożeniami wynikającymi z tych zakażeń. Szczepienia niosą wiele korzyści dla pacjentów, ale także dla całego regionu - dzięki nim odnotowywana jest mniejsza liczba zachorowań oraz obniżają się ogólne koszty leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego, co zwiększa oszczędności dla regionu - podsumowała dr Bednarek.

Spotkanie w Górze Kalwarii zostało zorganizowane w ramach samorządowego cyklu pt. „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Fundacją Edukacja Sportowa. Partnerem merytorycznym spotkania była organizacja działająca na rzecz zdrowia: Fundacja Aby żyć. Więcej informacji na temat cyklu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.