Gdańsk: projekt systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 marca 2017 16:53

Stworzenie kompleksowego systemu pomocy dla dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną jest głównym celem projektu Gdański Model Autyzmu. Projekt przewiduje utworzenie m.in. całodobowego domu wspólnotowego.

Gdańsk: projekt systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem
Gdańsk; projekt systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Fot. Archiwum

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku podaje, że w mieście żyje około 200 dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną. Innowacyjność Gdańskiego Modelu Autyzmu polega na uwzględnieniu specyfiki zaburzenia i potrzeb osób z autyzmem.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu. Konsultant ds. komunikacji społecznej MOPR w Gdańsku, Sylwia Ressel powiedziała PAP, że do połowy kwietnia projekt ma być przekazany do zaopiniowania i akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskanie pozytywnej opinii resortu konieczne jest do pozyskania funduszy na wdrożenie modelu.

Założeniem projektu jest skuteczniejsze wspieranie oraz aktywizowanie osób dotkniętych autyzmem. Projekt byłby realizowany przez trzy lata.

- Wiemy, że dorosłe osoby z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną bardzo ciężko odnajdują się w życiu, w edukacji czy na rynku pracy, generalnie trudno integrują się społecznie. Trzeba im pomóc, bo to są bardzo wartościowi ludzie, z olbrzymim potencjałem - tłumaczy Ressel.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk tłumaczy, że pomoc ma być udzielana w zakresie edukacji, zdrowia, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa oraz rodziny i jej otoczenia. - To niezwykle ważne, by gdańszczanie z autyzmem i jednocześnie niepełnoprawnością intelektualną, mieli szansę jak najpełniej uczestniczyć w społecznym życiu, we wszystkich jego formach - argumentuje.

W Gdańsku miałby też powstać punkt usług zdrowotnych, który zarówno osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną jak i ich rodzinom miałby udzielać porad i pomagać w dotarciu do lekarzy specjalistów.

Projekt przewiduje też stworzenie w jednym ze środowiskowych domów samopomocy w Gdańsku grupy dla osób z autyzmem, która - przy wsparciu terapeutów - integrowałaby środowisko oraz generowała działania na rzecz potrzebujących. Zakłada również utworzenie w mieście całodobowego domu rodzinnego (rodzaj domu wspólnotowego), w którym zamieszkają osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Przy pomocy terapeutów czy trenerów będą się tam uczyć samodzielności.

Natomiast w dzielnicach planuje się utworzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem; model zakłada m.in. organizację cyklu specjalistycznych szkoleń i pomocy dla rodzin, tak aby nie czuły się pozostawione samym sobie z problemem.

Zastępca prezydenta nie wyklucza, że jeżeli model sprawdziłby się w Gdańsku, to mógłby być też wzorem dla innych gmin. Obowiązujący w Polsce system wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, nie bierze pod uwagę specyficznych potrzeb i ograniczeń osób z autyzmem.

Zdecydowana większość dorosłych osób z autyzmem, których liczbę w Polsce szacuje się obecnie na powyżej 10 tys. zostaje w domu, pod opieką starzejących się rodziców. Wiele osób żyje w niedostosowanych do ich potrzeb i możliwości domach pomocy społecznej, a stamtąd często trafia do nieprzystosowanych do ich leczenia szpitali psychiatrycznych.

Ressel podkreśliła, że w kraju nie ma modelu wsparcia, sprawdzonego, dedykowanego wyłącznie osobom dorosłym z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. - Są różne programy pomocowe dla osób autystycznych, ale nie z połączeniem z niepełnosprawnością intelektualną, a takich osób jest bardzo dużo - wyjaśniła.

Gdański Model Autyzmu opracowany został w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszony w kwietniu 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju na makro-innowacje w zakresie: "Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało PAP, że Gdański Model Autyzmu przygotowany przez MOPR jest jednym z dziewięciu projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. "Zarysy wszystkich zaprezentowanych projektów zawierały ciekawe, innowacyjne rozwiązania w obszarze wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną" - poinformował resort.

MRPiPS podało, że projekty zostaną ocenione przez ekspertów i przedstawione na posiedzeniu Grupy Sterującej w celu wydania rekomendacji w zakresie skierowania projektów do testowania.

Gdański Model został wypracowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów pochodzących z różnych środowisk, m.in. rodziców osób z autyzmem.

MOPR podaje, że działające w Gdańsku i w Miechucinie k. Chmielna dwa domy prowadzące wspólnoty domowe dla osób z autyzmem (Wspólnota Domowa im. Arama Rybickiego oraz Pomorska Farma Życia), mogą łącznie przyjąć 18 osób. Placówki nie mają zapewnionego stałego źródła finansowego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum