PAP/Rynek Zdrowia | 17-02-2015 16:03

GUS: choroby zakaźne nadal występują zbyt często

Szczepienia ochronne wśród dzieci i młodzieży są powszechne; choroby zakaźne, zwłaszcza wieku dziecięcego, nie są tak groźne i nie występują już tak często jak kiedyś - oceniono w opublikowanej we wtorek (17 lutego) informacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r.".

Wskazano w niej, że od 2001 r. nie stwierdzono w Polsce zachorowań na błonicę ani na porażenie dziecięce wywołane dzikim szczepem wirusa polio. W 2013 r. odnotowano 14 przypadków tężca, o pięć mniej niż w 2012 r.

W informacji podano, że w 2013 r. wyraźnie zmniejszyła się liczba zachorowań na krztusiec - wykryto blisko 2,2 tys. przypadków, tj. ponad połowę mniej niż rok wcześniej. Krztusiec występował na terenie całego kraju, zwłaszcza w województwie podlaskim, łódzkim i mazowieckim (10-19 przypadków zachorowań na 100 tys. ludności), najrzadziej natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim, opolskim i lubuskim (mniej niż 2 przypadki na 100 tys. ludności).

W 2013 r. nieznacznie wzrosła liczba zachorowań na odrę - stwierdzono bowiem 84 przypadki, podczas gdy rok wcześniej - 70. Zachorowania na odrę występowały głównie u mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego (odpowiednio 30, 24, 14 i 13 przypadków), zaś pojedyncze przypadki odry odnotowano u mieszkańców województwa dolnośląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W pozostałych województwach odry nie stwierdzono.

W 2013 r. zwiększyła się liczba zachorowań na różyczkę. W ciągu całego roku zarejestrowano ponad 38,5 tys. przypadków, tj. o ponad sześć razy więcej niż w 2012. Duże ogniska chorobowe występowały w województwie małopolskim i wielkopolskim (łącznie blisko 43 proc. ogółu zachorowań w Polsce), a ponadto w województwie śląskim (3,6 tys. zachorowań) oraz w kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim i podkarpackim - po ok. 2 tys. zachorowań w każdym województwie.

W informacji GUS wskazano, że w 2013 r. odnotowano nieznaczną poprawę w częstości wykrywania wirusowego zapalenia wątroby (WZW) zwłaszcza typu A i B. Liczba nowo wykrytych zachorowań na WZW typu B utrzymała się na poziomie 1,5 tys. przypadków, spadła liczba zachorowań typu A - 48 przypadków.

Wzrosła jednakże liczba zachorowań na WZW typu C - 2,6 tys. (tj. o ponad 15 proc.). Relatywnie najwięcej przypadków zachorowań na WZW typu B stwierdzono u mieszkańców mazowieckiego i wielkopolskiego, na 100 tys. ludności przypadało bowiem 7-8 zachorowań, podczas gdy wskaźnik ten na poziomie kraju wynosił 4 zachorowania na 100 tys. ludności.

W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C stosunkowo najliczniej chorowali mieszkańcy województwa lubuskiego - blisko 15 zachorowań na 100 tys. ludności, a w następnej kolejności mieszkańcy województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (10-11 przypadków zachorowań na 100 tys. ludności).

W ciągu 2013 roku gruźlicę wykryto u blisko 7,3 tys. osób, tj. o blisko 0,3 tys. osób mniej niż rok wcześniej. 94 proc. nowych zachorowań dotyczyło gruźlicy płuc, a tylko 6 proc. gruźlicy pozapłucnej.

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne można stwierdzić, że w 2013 r. gruźlica relatywnie najczęściej była wykrywana u mieszkańców województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego - 24-27 przypadków na 100 tys. ludności, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla kraju był znacznie niższy - niespełna 19 zachorowań na 100 tys. ludności.

Z danych GUS wynika, że w 2013 r. stwierdzono ponad 1,3 tys. przypadków zachorowań na kiłę, tj. o ponad 1/3 więcej niż rok wcześniej. Spadła natomiast liczba wykrywanych zakażeń rzeżączką, odnotowano niewiele ponad 0,5 tys. zachorowań, podczas gdy w 2012 r. ponad 0,7 tys. Stosunkowo najwięcej przypadków chorób wenerycznych wykryto w laboratoriach zlokalizowanych w województwie mazowieckim i łódzkim (prawie co drugi przypadek).