Federacja PZ o bezpłatnych seminariach "Model rehabilitacji kompleksowej"

Autor: Federacja PZ/Rynek Zdrowia • • 22 sierpnia 2018 09:12

Porozumienie Zielonogórskie zaprasza do udziału w seminariach regionalnych dotyczących modelu rehabilitacji kompleksowej. W trakcie seminariów zostaną przedstawione założenia nowego podejścia do rozwiązywania problemu długookresowej absencji zawodowej osób, które utraciły zdolność do pracy.

Federacja PZ o bezpłatnych seminariach "Model rehabilitacji kompleksowej"
Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu rehabilitacji kompleksowej. Fot. Shutterstock

Co roku około 900 tys. osób otrzymuje renty z tytułu niezdolności do pracy, około 280 tys. - renty socjalne, ponad 80 tys. - świadczenia rehabilitacyjne, a blisko 90 tys. poddawanych jest rehabilitacji leczniczej (świadczenia ZUS). Oznacza to wykluczenie, okresowe lub długotrwałe, z rynku pracy ponad 1,6 mln. osób. Znaczna część tych osób mogłaby z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy pod warunkiem zapewnienia im w odpowiednim czasie dostępu do kompleksowej rehabilitacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje począwszy od 1 stycznia 2018 roku projekt koncepcyjny pt. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu rehabilitacji kompleksowej, w ramach którego osoby po przebytym leczeniu będą mogły skorzystać z zestawu świadczeń o charakterze medycznym, psychologiczno-społecznym oraz zawodowym, co znacznie skróci okres rekonwalescencji i ułatwi im podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu podniesienie jakości i skuteczności rehabilitacji osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Więcej: www.federacjapz.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum