Federacja PZ: część rozporządzenia ws. zadań w POZ jest nie do przyjęcia

Autor: FPZ/Rynek Zdrowia • • 23 kwietnia 2015 20:38

Federacja Porozumienie Zielonogórskie zamierza w piątek (24 kwietnia) podczas posiedzenia zespołu roboczego ds. pakietu onkologicznego i POZ, przedstawić resortowi zdrowia swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem Federacji, wymaga on gruntownych zmian, a część zapisów jest nie do przyjęcia.

Federacja PZ: część rozporządzenia ws. zadań w POZ jest nie do przyjęcia

Eksperci PZ określają projekt jako "jednostronny i asymetryczny"; zwracając uwagę, że na lekarzy, pielęgniarki i położne nakłada się wykonanie określonych działań bez dostarczenia do tego stosownych narzędzi. Ponadto proponowane zapisy są bardzo ogólne i dają możliwość różnej interpretacji.

PZ uważa, że przepisy wykonawcze wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinny określać tylko te zadania, które są finansowane ze środków publicznych. Tymczasem propozycje resortu znacznie wykraczają poza ten zakres.

Jak podają przedstawiciele PZ, część projektowanych przepisów dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a nie lekarzy, pielęgniarek, położnych POZ, którzy nie muszą być świadczeniodawcami.

W opinii PZ wydawanie takiego rozporządzenia nie jest niezbędne - wystarczy zmienić ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeśli już jednak takie rozporządzenie ma być wydane, zdaniem Federacji powinno być zgodne z rozporządzeniem "koszykowym" w POZ.

W przeciwnym razie powstaną różnice interpretacyjne utrudniające wykonywanie świadczeń. Ponadto PZ uważa, że za zwiększaniem zakresu zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, powinien iść wzrost nakładów na POZ.

Więcej: www.federacjapz.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum