KIDL/Rynek Zdrowia | 09-12-2014 14:14

Elżbieta Puacz ponownie prezesem KRDL

Na zakończonym w Warszawie IV Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych delegaci wybrali dr Elżbietę Puacz na prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych IV kadencji. Poprzednio (od 2010 r.) również pełniła tę funkcję.

Fot. Archiwum

Elżbieta Puacz jest doktorem n. medycznych, specjalistą z zakresu mikrobiologii i zdrowia publicznego. Zawodowo związana z Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej UMCS, Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Lublinie, Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, którego była organizatorem i kierownikiem. Pełniła funkcje: kierownika Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZOZ w Krasnymstawie i kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Na IV Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych został odrzucony projekt uchwały w sprawie utworzenia Europejskiego Biura Harmonizacji Kształcenia w Medycynie Laboratoryjnej, złożony przez jednego z delegatów do komisji uchwał i wniosków IV KZDL.

Delegaci odrzucili wniosek ze względu na już trwające zaawansowane prace Krajowej Izby Diagnostów laboratoryjnych wraz z Europejska Federacją medycyny laboratoryjnej we współpracy z departamentem nauki i szkolnictwa wyższego Ministerstwa Zdrowia nad wypracowaniem dla zawodu diagnosty laboratoryjnego wspólnych ram kształcenia.

O tych zasadach mówi art. 49a Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L255 z 30.09.2005 z późn. zm.), które umożliwią automatyczne uznawanie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu uzyskanych na terytorium RP przez inne państwa członkowskie.

 

Więcej: www.kidl.org.pl