Elżbieta Puacz polemizuje z MZ w sprawie konsultantów krajowych

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 27 lipca 2016 17:13

Minister zdrowia odrzuca wniosek diagnostów laboratoryjnych o powołanie krajowych konsultantów w dziedzinach medycyny laboratoryjnej - informuje w przesłanej Rynkowi Zdrowia korespondencji Elżbieta Puacz, prezes KRDL i wyraża głęboki sprzeciw wobec niepopartemu argumentami stanowisku MZ.

Elżbieta Puacz polemizuje z MZ w sprawie konsultantów krajowych. Fot. Archiwum

”W imieniu Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyrażam głęboki sprzeciw wobec kolejnej, niepopartej merytorycznymi argumentami odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wobec wniosku KRDL dotyczącego powołania konsultantów krajowych w wybranych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, to jest: laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, mikrobiologii medycznej oraz cytomorfologii medycznej” - czytamy w piśmie prezes KRDL.

Elżbieta Puacz wyjaśnia, że samorząd diagnostów laboratoryjnych skierował do resoru zdrowia kilka pism, w których przedstawił merytoryczne argumenty o potrzebie powołania konsultantów krajowych w powyższych dziedzinach (obecnie jest konsultant krajowy tylko w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej).

Wszystkie odpowiedzi ministra zdrowia uzasadnione są tymi samymi argumentami opartymi wyłącznie o wybiórcze informacje - relacjonuje Puacz. Uważa, że z zawartych w pismach wyjaśnień wynika, iż decyzja ministra podyktowana jest wyłącznie małą liczbą osób, które przystąpiły do egzaminu specjalizacyjnego w latach 2011 - 2015 w przedmiotowych dziedzinach, jak również faktem, iż zakres zadań ewentualnie powołanych konsultantów mógłby pokrywać się z zakresem zadań już powołanych konsultantów dla lekarzy w dziedzinie: patomorfologii, genetyki klinicznej, mikrobiologii lekarskiej, transfuzjologii klinicznej.

Prezydium KRDL polemizuje z tym poglądem i zwraca uwagę, że dziedziny lekarskie od laboratoryjnych różnią się zakresem programowym oraz specyfiką związaną z wykonywaną pracą. Dlatego też konsultanci krajowi muszą znać specyfikę pracy i wymogi dotyczące dziedzin medycyny laboratoryjnej, a nie tylko lekarskiej. Resort zdrowia powinien dbać o wszystkie dziedziny medycyny, a nie tylko obejmujące zawód lekarza - twierdzi prezes Puacz.

Kolejnym argumentem podnoszonym przez KRDL jest fakt, że powołani są oddzielni konsultanci krajowi reprezentujący daną dziedzinę z uwzględnieniem specyfiki wykonywania danego zawodu (m.in. jest konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacja medyczna i fizjoterapia, czy w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka, jak również w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia, czy też w dziedzinie pielęgniarstwo onkologiczne i onkologia kliniczna). Powyższych przykładów można wskazać znacznie więcej, jednak nie to jest istotą problemu - wskazuje Elżbieta Puacz.

Polemizuje też z argumentami Ministerstwa Zdrowia nt. braku zasadności powołania konsultantów krajowych w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, mikrobiologii medycznej oraz cytomorfologii medycznej z powodu małej liczby specjalistów. Twierdzi, że dane MZ w tym zakresie nie są prawdziwe i powołuje się na analizy Naczelnej Rady Lekarskiej i urzędów wojewódzkich.

”Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ponownie skierowała wniosek do ministra zdrowia o powołanie konsultantów krajowych w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej genetyce medycznej, mikrobiologii medycznej oraz cytomorfologii medycznej, jak również o niepomijanie grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych w działaniach, które mają bezpośredni wpływ na poprawę funkcjonowania systemu służby zdrowia w Polsce” - informuje Elżbieta Puacz.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum