PAP/Rynek Zdrowia | 12-09-2011 16:19

Eksperci: wczesne wykrywanie wad słuchu życiową szansą dla dzieci

Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci pozwala na wyrównanie ich szans edukacyjnych i zawodowych.

Skala występowania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy będzie podkreślana w trakcie prezydencji Polski w ramach priorytetu "Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia i technologii innowacyjnych" - przypomniał Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających realizację tego priorytetu jest Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Został on podpisany podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych, który odbywał się w dniach 22-25 czerwca w Warszawie.

- Prawidłowe funkcjonowanie słuchu, wzroku i mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego - powiedział prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, inicjator zjednoczenia międzynarodowego środowiska naukowego wokół idei wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Z badań słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, które prowadził Instytut we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą wynika, że co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie - problemy ze wzrokiem, a co czwarte - problemy z artykulacją. Co więcej, aż 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono niedosłuch, nie zdawało sobie z niego wcześniej sprawy.

Przygotowując projekt konsensusu naukowego nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krajach UE, pracownicy Instytutu przeprowadzili sondaż w 27 krajach Europy. Okazało się, że o ile badania czynności zmysłów są powszechne wśród noworodków, to badania wśród dzieci starszych już nie. Tylko 8 krajów UE zadeklarowało, że są u nich powszechne.

Program badań przesiewowych słuchu w UE zaprezentowany w lipcu w Sopocie przez prof. Skarżyńskiego (na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia) uzyskał 100-proc. rekomendację wszystkich krajów członkowskich do dalszej pracy ekipy roboczej w Brukseli.

Jak wyjaśnił Jakub Gołąb, celem negocjacji w Brukseli jest przygotowanie ostatecznej propozycji konkluzji dla Rady UE. Dotychczasowa praca grup roboczych, która miała miejsce podczas kolejnych spotkań, dobiega końca. Projekt konkluzji jest właśnie w akceptacji - zaznaczył. Jak zapowiedział, w grudniu dokument będzie przedstawiony ministrom zdrowia krajów UE.