Eksperci: szpitalna opieka psychiatryczna powinna być ostatecznością

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 kwietnia 2011 17:54

W ciągu ostatnich dziesięciu lat o jedną trzecią zwiększyła się liczba pacjentów objętych szpitalną opieką psychiatryczną - taka forma leczenia powinna być jednak ostatecznością - uważają uczestnicy czwartkowej (7 kwietnia) konferencji w Ministerstwie Zdrowia.

Eksperci: szpitalna opieka psychiatryczna powinna być ostatecznością

Podczas konferencji omawiano Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który wszedł w życie 18 lutego.

Ministerstwo Zdrowia, powołując się na dane epidemiologiczne, poinformowało, że w ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego. Jak podał resort, w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, a leczonych stacjonarnie o jedną trzecią.

MZ podkreśla, że co najmniej 10 proc. dzieci i młodzieży (900 tys. osób do 18. roku życia) wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Informuje także, że rośnie liczba osób po 65. roku życia potrzebujących opieki psychogeriatrycznej. Z informacji resortu zdrowia wynika, że wciąż jako wysokie oceniane jest zagrożenie popełnieniem samobójstwa choć, jak zaznacza MZ, sytuacja w Polsce nie odbiega w tym zakresie od średniej europejskiej.

W ocenie ministerstwa, główne zagrożenie dla zdrowia psychicznego stanowią obecnie: bezrobocie, stres w pracy, bieda, emigracja zarobkowa, nadużywanie alkoholu i narkotyków.

Wiceminister zdrowia Adam Fronczak podkreślił, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przekształca opiekę stacjonarną nad osobami leczonymi psychiatrycznie na opiekę dzienną. Zaznaczył, że dzięki temu pacjenci będą mogli być leczeni i jednocześnie pozostawać w swoim środowisku.

– Leczenie stacjonarne powinno być ostatecznością, a nie priorytetem jak obecnie – podkreślił konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Marek Jarema.

Jak informował konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie psychiatrii prof. Jacek Wciórka, w ramach programu mają być tworzone centra opieki kryzysowej, rozszerzona ma zostać pomoc społeczna dla osób leczonych psychiatrycznie. Program ma objąć także edukację dotyczącą chorób psychicznych i badania naukowe.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany przez ministrów: zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację mają włączyć się także Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy wszystkich szczebli. Będą mogły wziąć w nim udział także organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły.

Przewiduje m.in. przekształcenie dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne, tworzenie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, zwiększenie udziału pozaszpitalnych form opieki zdrowotnej w rehabilitacji psychiatrycznej. Ma być realizowany w latach 2011-2015.

Minister Zdrowia uznaje za priorytetowe działania w następujących obszarach: profilaktyka, zaburzenia depresyjne, samobójstwa, zaburzenia geriatryczne, związane ze starzeniem się, zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu, przewlekłe, nawracające choroby typu schizofrenicznego i afektywne.

Więcej o NPOZP czytaj w Raporcie, w archiwalnym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia (nr 64, z listopada 2010) dostępnym także w wersji elektronicznej: http://www.rynekzdrowia.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum