PAP/Rynek Zdrowia | 01-10-2009 19:05

Depresję można pokonać

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na depresję cierpi ponad 120 milionów osób na całym świecie. Uważana jest za czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny - dotyczy od 4 do 7 procent całej populacji (w Europie aż 9 procent), a ponad połowa chorych nie otrzymuje właściwej pomoc. W Polsce jest to od 1,5 do 2,6 miliona ludzi.

Choroba może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, stan posiadania czy wykonywany zawód, jednak kobiety cierpią na depresję dwa razy częściej niż mężczyźni. Częstość występowania depresji rośnie z wiekiem. Sprzyjają jej niektóre choroby fizyczne, jak zawał czy udar, ciężki stres, trudne wydarzenia życiowe. Według prognoz, do roku 2020 depresja będzie najczęstszym schorzeniem w krajach rozwiniętych.

O rozpoznaniu depresji decyduje utrzymujący się przez przynajmniej dwa tygodnie okres obniżonego nastroju i utrata zainteresowania wszelkim działaniem, brak energii – co prowadzi do pogorszenia codziennego funkcjonowania pacjenta, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Oprócz objawów emocjonalnych pojawiają się także objawy somatyczne - na przykład dolegliwości bólowe, głównie ból w okolicy przedsercowej.

Aż 1/4 chorych z głęboką depresją podejmuje próby samobójcze. Liczba ofiar samobójstw jest w Polsce równa liczbie ofiar wypadków komunikacyjnych. Depresja – nieleczona – przyczynia się do skrócenia życia o kilka lat.

– Rodzina, znajomi, przełożeni często żądają aby chorzy na depresję wzięli się w garść. Nie jest to jednak możliwe – stwierdza prof. Marek Jarema, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Jak podkreśla, trzeba zgłosić się z tą dolegliwością do specjalisty (skierowanie nie jest potrzebne). Leki przeciwdepresyjne pomagają pokonać chorobę.

Europejski Dzień Walki z Depresją obchodzony będzie 17 października.