Debata Rynku Zdrowia: 20 proc. Polaków cierpi na niedosłuch - jak im skutecznie pomóc?

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 21 kwietnia 2017 12:27

Niedosłuch to rosnący problem Polaków. Szacuje się, że dotyka on już 16 proc. naszej populacji. Cierpią z jego powodu praktycznie wszystkie pokolenie. Jak wskazują specjaliści na noszenie aparatu słuchowego decyduje się jednak jedynie co 5 osoba z niedosłuchem.

Debata Rynku Zdrowia: 20 proc. Polaków cierpi na niedosłuch - jak im skutecznie pomóc?
Na zdj. operacja w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

W Polsce po aparaty słuchowe sięgają zazwyczaj osoby, które z powodu uszkodzenia słuchu przestają już sobie radzić w normalnym życiu. Często, gdy praktycznie już przestają rozumieć mowę.

Specjaliści zaś zwracają uwagę, że zbyt późne założenie aparatu przy głębokim niedosłuchu nie musi przynieść oczekiwanej poprawy słuchu. Podczas, gdy protezowanie słuchu na odpowiednio wczesnym etapie poprawia ogólne funkcjonowanie pacjentów, ich relacje z bliskimi, sytuację w pracy, zwiększa ich ogólną zdolność komunikacji, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, niezależności, kondycję psychiczną.

Dlatego warto się zastanowić, jakie należy podjąć działania, aby tę sytuację zmienić i zapewnić pacjentom protezowanie słuchu w odpowiednim czasie. Temu poświęcona będzie debata redakcyjna Rynku Zdrowia "Niedosłuch w XXI wieku - problem cywilizacyjny i społeczny", która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie

Debata stanie się miejscem merytorycznej dyskusji dotyczącej różnych aspektów związanych z problemem niedosłuchu - zarówno medycznych, jak i społecznych oraz systemowych. Spotkanie będzie kolejną okazją do wymiany opinii eksperckich i omówienia planowanych zmian w zasadach finansowania wyrobów medycznych w Polsce.

Zapis dyskusji przedstawimy w relacji redakcyjnej.

W trakcie debaty poruszane będą m.in. następujące zagadnienia: 

• Niedosłuch jako podstawowy problem komunikacyjny z osobą starszą/niesamodzielną
• Niedosłuch – narastający problem cywilizacyjny (wzrastający odsetek ludzi młodych w niedosłuchem)
• Niedosłuch u niemowląt i dzieci – jak szybko reagować i jak postępować?
• Jak Polacy oceniają system wsparcia osób z niedosłuchem w Polsce? 
• Zawód protetyka słuchu w Polsce – niewykorzystany potencjał?

 Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Mieczysław Augustyn, senator, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi
Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Prof. Edward Hojan, członek Rady Instytutu Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Maciej Karaszewski, naczelnik Wydziału Świadczeń, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Prof. Andrzej Obrębowski, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Krzysztof Ostrowski, poseł, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów
Tomasz Michałek, Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (w trakcie uzgodnień).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum