DPS-y mogą zgłaszać trudności Rzecznikowi Praw Pacjenta. Jest specjalny numer

Autor: JW, RPP/Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2020 18:20

Dom pomocy społecznej lub inna tego typu placówka może zgłosić problem, dzwoniąc na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta (800 190 590). W związku z epidemią koronawirusa, RPP na bieżąco monitoruje sytuację podopiecznych DPS-ów.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Obecna sytuacja osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz seniorów i osób z niepełnosprawnościami mieszkających w innych placówkach stałego pobytu, wywołuje - jak twierdzi Rzecznik Praw Pacjenta - jego duże zaniepokojenie - mimo że nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad takimi placówkami. 

"Osoby te narażone są na zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19" - wskazuje RPP w komunikacie z piątku (1o kwietnia) opublikowanym na stronie internetowej Biura. 

W celu weryfikacji rzeczywistego stanu pensjonariuszy, RPP skontaktował się ze wszystkimi podmiotami, u których zdiagnozowano pilną potrzebę pomocy. Dokonano weryfikacji, czy mieszkańcy nie są opuszczeni lub narażeni na niebezpieczeństwo z powodu ograniczonej liczby personelu lub jego braku. Oceniono też, czy podmioty świadczące usługi pensjonariuszom są w stanie sprostać aktualnej sytuacji związanej z epidemią (m.in. czy jest wystarczająca ilość lekarstw, środków ochronnych, personelu).

W podmiotach, w których została potwierdzona trudna sytuacja (17 podmiotów), podjęto bezpośrednie interwencje. Wystąpiono do wojewodów z prośbą o skierowanie dodatkowego personelu medycznego w trybie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Skontaktowano się również właściwymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem tego typu placówek.

Wszystkim dyrektorom (kierownikom) placówek, z którymi nawiązano kontakt, pozostawiono bezpośredni kontakt do specjalnie wyznaczonych pracowników Rzecznika Praw Pacjenta, aby w razie zmiany sytuacji mogli przekazać aktualne potrzeby działań.

Trudności można też zgłaszać za pośrednictwem specjalnej infolinii RPP: 800 190 590

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum