Gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 25-04-2009 17:22

Częstochowa: pogotowie ratunkowe przejmie stację w Blachowni

W Blachowni, gdzie ZOZ został oddany przez starostwo w dzierżawę prywatnemu zarządcy i jest w likwidacji, częstochowska stacja pogotowia ratunkowego, prawdopodobnie od 1 maja przejmie pomoc doraźną.

Uchwałą rady powiatu przekazano zadania Działu Pomocy Doraźnej ZOZ w Blachowni stacji pogotowia w Częstochowie, które ma zapewnić mieszkańcom Blachowni stały i "bez istotnego ograniczenia" dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Częstochowskie pogotowie ma utworzyć w Blachowni swoją filię z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego, przejmie pracowników, sprzęt i kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wydzierżawi od szpitala jej pomieszczenia.

W 2008 r. koszt działalności Działu Pomocy Doraźnej w Blachowni wyniósł ponad 829 tys. złotych, w tym roku kontrakt na realizację tych świadczeń opiewa na 948 tys. zł.