Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje nad projektem e-Krew

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 listopada 2019 16:35

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje nad projektem e-Krew - systemem informatycznym, który ma m.in. usprawnić wymianę danych między uczestnikami procesów pobierania, przechowywania i stosowania krwi w lecznictwie.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje nad projektem e-Krew
Fot. CSIOZ

W Polsce ponad 600 tys. honorowych dawców krwi rocznie oddaje ją 1,3 mln razy. System e-Krew - jak podaje CSIOZ - ma wspierać działania centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a także dawców i kandydatów na dawców.

Nowy system ma, w zamyśle jego twórców, znacznie poprawić komfort obsługi honorowych krwiodawców i kandydatów na dawców. Usprawniony ma zostać m.in. proces planowania wizyty w ośrodkach pobierania krwi. Obecnie osoba chcąca oddać krew - dawca czy też kandydat na dawcę - musi wypełnić kwestionariusz w punkcie pobierania krwi. Cały proces trwa około 1,5 godziny.

Proces rejestracji dawcy lub kandydata na dawcę krwi zostanie w pełni przeniesiony do systemu e-Krew. Zapisana w systemie wstępna rejestracja będzie wykorzystana podczas rejestracji rzeczywistej w placówce poboru krwi. Po przybyciu do placówki - jeżeli dawca lub kandydat wypełnił wcześniej na portalu e-Krew kwestionariusz dawcy, to po weryfikacji tożsamości proces rejestracji się zakończy.

Obsługa dawców i kandydatów na dawców w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także w innych punktach pobrań będzie przeniesiona z systemów lokalnych CKiK do systemu e-Krew, co pozwoli ujednolicić proces i skrócić czas obsługi dawcy lub kandydata na dawcę nawet do 10 minut.

System umożliwi także np. zaimplementowanie algorytmu do wyznaczania terminów oddania krwi lub jej składników i uniemożliwienie zaplanowania wizyty przed upływem minimalnego czasu od poprzedniego pobrania krwi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum