Centra Zdrowia Psychicznego – jakie są ich mocne strony, a co powinno się zmienić?

Autor: GUBAŁA Katarzyna • Źródło: KG/Rynek Zdrowia   • 16 lutego 2021 15:24

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do centrów zdrowia psychicznego oraz do konsultantów wojewódzkich o przekazanie spostrzeżeń na temat funkcjonowania CZP po 18 miesiącach od rozpoczęcia reformy.

Centra Zdrowia Psychicznego – jakie są ich mocne strony, a co powinno się zmienić?
Jak działają centra zdrowia psychicznego? FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Z przekazanych do Rzecznika informacji wynika, że zarówno konsultanci wojewódzcy, jak i centra zdrowia psychicznego pozytywnie oceniają pilotaż.

Za mocne strony uznali m.in.

  • kompleksową i szybką opiekę psychiatryczną dla mieszkańców obszaru działania CZP
  • kadrę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
  • lepszą znajomość pacjenta i jego środowiska w którym funkcjonuje;
  • wprowadzenie roli asystenta zdrowienia.

Centra wskazały też na elastyczność pracy i systemu zatrudnienia, obecność w zespole terapeutycznym, oprócz specjalistów wymaganych do funkcjonowania CZP, także specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, neuropsychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, terapeutów leczenia uzależnień oraz wskazały na wzrost dostępności pacjentów do poradni zdrowia psychicznego.

Jednocześnie konsultantów wojewódzkich zwrócili uwagę na:

  • brak dokładnych standardów postępowania dla CZP
  • brak wytycznych dotyczących zatrudnionego personelu
  • brak zewnętrznej, niezależnej od Biura ds. pilotażu instytucji ds. monitorowania jakości działania
  • koszty działania CZP, które na terenie gminnym są zdecydowanie wyższe niż w dużym mieście.

CZP zwróciły dodatkowo uwagę na trudności w pozyskiwaniu asystentów zdrowienia. Duże rozproszenie osób objętych pilotażem w małych miejscowościach utrudnia zarówno dojazd do nich, jak i dotarcie pacjentów do oddziału dziennego, czy też poradni. Wskazano także na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Nierozwiązanym problemem pozostaje też niedostatek specjalistów psychiatrów, specjalistów psychologów klinicznych oraz pielęgniarek psychiatrycznych.

W zakresie współpracy centrów z innymi podmiotami - dobra współpraca odbywa się z podwykonawcami, ośrodkami pomocy społecznej w tym z pracownikami socjalnymi, a usprawnienia wymaga współpraca z lekarzami POZ, ZOL, schroniskami i noclegowniami, DPS, oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Konsultanci wojewódzcy, jak i podmioty przekazały swoje propozycje zmian legislacyjnych, wskazując na potrzebę nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie reformy psychiatrii środowiskowej, nowelizację ustawy o ochronie zdrowia czy zwiększenie dostępności CZP dla osób spoza obszaru oraz na przykład ujednolicenie dokumentacji medycznej.

Więcej: rpp.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze