CSIOZ/Rynek Zdrowia | 23-07-2019 12:05

CSIOZ pracuje nad nowym systemem obsługi działań związanych z transplantacjami

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z Poltransplantem i pozostałymi instytucjonalnymi uczestnikami obszaru transplantacji w Polsce pracuje nad nowym systemem obsługi działań związanych z transplantacjami. Będzie on zawierał informacje dotyczące dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy.

Jak podkreślają członkowie zespołu projektowego CSIOZ ważne jest by uzyskać jedno, komplementarne źródło wiedzy o pacjencie. Fot. Steven Kreuzer/Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

Jak podkreślają członkowie zespołu projektowego CSIOZ, ważne jest by uzyskać jedno, komplementarne źródło wiedzy o pacjencie. Dzisiaj, bardzo często informacje rozproszone są między kilkoma systemami czy rejestrami. To utrudnia i wydłuża dostęp do całościowej wiedzy na temat dawców i biorców, która szczególnie w nagłych przypadkach jest niezwykle istotna. Tutaj każda minuta opóźnienia może oznaczać czyjeś życie.

Co zapewnią rozwiązania CSIOZ? Dzięki nim w przyszłości Poltransplant będzie "widział" każdego pacjenta w jednym świecie jego medycznej historii. Takie podejście pozwoli w przyszłości na udostępnienie tej wiedzy w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Koncepcję tę można krótko scharakteryzować jako "jeden człowiek - jedna historia".

Nowoczesne rozwiązania e-zdrowia ułatwią i usprawnią życie osób przed, i po przeszczepach. Zapewnią także jednolite, najwyższe standardy bezpieczeństwa w ochronie i dostępie do danych pacjentów.

Więcej: csioz.gov.pl