CBOS: przez pół roku ze świadczeń zdrowotnych korzystało aż 87 proc. badanych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 24 lipca 2014 18:47

W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż 87 proc. badanych korzystało ze świadczeń zdrowotnych z powodu choroby lub stanu zdrowia swojego lub dziecka, ze świadczeń takich nie korzystało 13 proc. ankietowanych - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS trzy czwarte Polaków (74 proc.) zasięgnęło porady lekarza ogólnego, ponad połowa (54 proc.) udała się o pomoc do lekarza specjalisty; 51 proc. ankietowanych korzystało z laboratorium analitycznego albo innej pracowni diagnostycznej, a 50 proc. - ze świadczeń stomatologa lub pracowni protetycznej. 

Cztery piąte badanych (80 proc.) korzystało w minionym półroczu z usług finansowych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a blisko połowa (48 proc.) płaciła za świadczenia z własnej kieszeni lub korzystała z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia. Najliczniejsze grupy stanowią respondenci leczący się wyłącznie w ramach NFZ (39 proc.) oraz korzystający zarówno z usług co najmniej częściowo refundowanych przez NFZ, jak i z opłacanych w całości we własnym zakresie (41 proc.). 

Respondenci, którzy przynajmniej raz skorzystali z usług świadczonych poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdecydowanie najczęściej (68 proc.) uzasadniają to krótszym czasem oczekiwania na wizytę. Co piąty ankietowany z tej grupy, wymieniając najważniejsze powody swojej decyzji, wskazuje na możliwość załatwienia wszystkiego "od ręki", podczas jednej wizyty (23 proc.), poczucie, że podczas prywatnych wizyt specjaliści starają się bardziej (22 proc.), a także na dogodniejsze godziny przyjęć (20 proc.) i przekonanie o większych kompetencjach personelu medycznego zatrudnionego w takich placówkach (19 proc.). 

Jedna piąta ankietowanych (19 proc.) deklaruje, że ma wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament lub polisę), w tym 13 proc. opłaca je samodzielnie (z domowego budżetu), a w przypadku 6 proc. finansuje je pracodawca. 

Jedna trzecia respondentów (35 proc.) rozważałaby wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia, aby mieć zagwarantowane, w razie potrzeby, nieodpłatne leczenie na wyższym poziomie oraz możliwość korzystania z usług, których nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie w NFZ. Od 2012 roku gotowość do samodzielnego opłacania tego typu usług nie zmieniła się - w dalszym ciągu przeważająca grupa badanych (51 proc.) nie wykupuje dodatkowego ubezpieczenia i nie jest tym zainteresowana. 

Sondaż CBOS został zrealizowany metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 czerwca tego roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum