Błonnik pokarmowy wskazany u chorych na cukrzycę

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2012 19:06

Jednym z elementów postępowania w cukrzycy typu 2, na którą w Stanach Zjednoczonych choruje blisko 27 milionów ludzi, jest leczenie żywieniowe. Ma ono na celu poprawę kontroli poziomu glukozy w surowicy krwi, profilu lipidowego oraz ciśnienia tętniczego, a w efekcie zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kliniczne znaczenie spożywania błonnika pokarmowego, którego obecność w produktach pokarmowych zmniejsza ich indeks glikemiczny, jest w tym zakresie niejasne.

Dlatego celem naukowców z Medical University of South Carolina, USA, była odpowiedź na pytanie czy spożywanie błonnika pokarmowego może wpływać na poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz stężenie glukozy na czczo u chorych na cukrzycę typu 2.

Autorzy pracy przeprowadzili meta-analizę randomizowanych badań dotyczących znaczenia przyjmowania błonnika w postępowaniu w cukrzycy typu 2 opublikowanych w latach 1980-2010. Kryteria włączenia do meta-analizy spełniło 15 badań. Oceny stężenia glukozy na czczo dokonano na grupie 400 chorych, natomiast analizę poziomu hemoglobiny glikowanej wykonano na grupie 324 pacjentów.

Wyniki badania wykazały, że u pacjentów, którym zalecono przyjmowanie większych ilości błonnika pokarmowego w dziennej diecie średnio o 18g/dobę, doszło do istotnie większego spadku stężenia glukozy na czczo o 0.85mmol/L, czyli 15,32 mg/dl w porównaniu z chorymi przyjmującymi placebo. Podobnie w tej grupie chorych naukowcy zaobserwowali o 0,26% większy spadek poziomu glikowanej hemoglobiny HbA1c niż w grupie z placebo.

Autorzy podkreślają, że choć spadek hemoglobiny glikowanej nie jest imponujący, to długotrwałe  stosowanie błonnika pokarmowego może mieć większe znaczenie i stanowić element uzupełniający farmakoterapię cukrzycy typu 2. Co więcej, modyfikacja stylu życia polegająca na zwiększeniu konsumpcji błonnika może być znacznie łatwiejsza do wprowadzenia niż wysiłek fizyczny czy znacznie ograniczona dieta. W zasadzie sprowadza się ona do spożywania większej ilości warzyw.

Warto zaznaczyć, że Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) zaleca konsumpcję co najmniej 14 g/ 1000 kcal/dobę, lub od 25 do 30 g/dobę. Dlaczego jest to tak ważne? Bowiem w badaniach epidemiologicznych udowodniono, że spożywanie błonnika pokarmowego zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych i choroby niedokrwiennej serca również u chorych na cukrzycę typu 2.

Zdaniem naukowców z Medical University of South Carolina, dzięki właściwościom błonnika pokarmowego obniżającym poziom glukozy na czczo, jak i hemoglobiny glikowanej HbA1c, świadczącej o poprawnej kontroli cukrzycy, zwiększone jego spożywanie wraz z modyfikacją stylu życia i farmakoterapią może w dłuższej perspektywie okazać się bardzo korzystne dla chorych na cukrzycę typu 2.

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218620
J Am Board Fam Med. 2012 Jan;25(1):16-23.
Dietary fiber for the treatment of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis.


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum