PAP/Rynek Zdrowia | 30-10-2011 14:31

Białystok: przewlekle chorzy znajdą pomoc w nowej placówce Caritas

Przewlekle chorzy, cierpiący na zaburzenia psychiczne, znajdą opiekę w nowo powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy, który 1 grudnia otwiera w Białymstoku Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Placówka powstaje w budynku na terenie parafii pod wezwaniem Matki Kościoła na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku.

- Znajdą tam pomoc osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego czy opieki stacjonarnej - wyjaśnia Bogumiła Maleszewska-Osztol, rzeczniczka Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Budynek został wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- W nowej placówce chorzy będą mogli korzystać z terapii, rehabilitacji i zajęć, które mają im pomóc być samodzielnymi i nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie - wyjaśnia rzeczniczka białostockiej Caritas. Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

By dana osoba była tam przyjęta musi mieć odpowiednia decyzję, którą wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. - W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego ze względu zamieszkania Zespołu Pracowników Socjalnych w Białymstoku - wyjaśniła Maleszewska-Osztol. Do wniosku należy dołączyć wymagane zaświadczenia i orzeczenia lekarskie.

Pobyt w placówce ma być częściowo płatny. Wysokość opłat ma być uzależniona od dochodów podopiecznego, niektórzy mogą być zwolnieni z opłat.

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi w regionie 34 różne placówki świadczące pomoc zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. To świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, domy i ogrzewalnie dla bezdomnych, ośrodek terapii dla uzależnionej młodzieży, stacje opieki i warsztaty terapii zajęciowej, poradnia leczenia uzależnień dla dorosłych, ośrodek kolonijny dla dzieci, dom samotnej matki. Jest też centrum pomocy migrantom oraz dom dla repatriantów. Od kilku tygodni działa w Białymstoku wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Liczba podopiecznych tych placówek jest znaczna. Tylko np. pielęgniarki ze stacji opieki zajmują się ponad 12 tys. osób. W placówkach dla bezdomnych jest łącznie około 170 miejsc. W świetlicach opiekę ma około 85 dzieci, tworzona jest jeszcze jedna świetlica, gdzie będzie mogło znaleźć opiekę 15 kolejnych dzieci. Co roku na wakacje do ośrodka w Karasiewie wyjeżdża około 240 najmłodszych.