Bezpieczeństwo w anestezjologii

Autor: Piotr Migdalski/Rynek Zdrowia • • 01 marca 2011 18:06

Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii* jest zbiorem zaleceń, które powinny być zawsze stosowane w szpitalach, w których przeprowadza się operacje - przypomina w rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Janusz Andres, prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz prezes Polskiej Rady Resuscytacji.

Bezpieczeństwo w anestezjologii

- Rynek Zdrowia: – Które z postulatów Deklaracji Helsińskiej są najważniejsze?
- Prof. Janusz Andres: - Każde z siedmiu wymienionych w Deklaracji wymagań jest jednakowo ważne i musi być brane pod uwagę w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta. Zalecenia dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa pacjentów poddawanych operacji.

Warto przypomnieć, że Deklaracja została podpisana przez europejskie narodowe towarzystwa anestezjologów, w tym przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) 13 czerwca 2010 roku. Opublikowana została w European Journal of Anaesthesiology oraz na stronie PTAiIT (www.anestezjologia.org.pl) w ubiegłym roku.

- Czy w Polsce trudno będzie wprowadzić w życie postulaty Deklaracji?

- Nie widzę zasadniczych przeszkód w zaakceptowaniu i wprowadzaniu podstawowych wymagań bezpieczeństwa wymienionych w Deklaracji Helsińskiej w Polsce. Pozostaje oczywiście pytanie: w jakim czasie uda się wprowadzić wymienione w Deklaracji warunki bezpieczeństwa? Najtrudniejsze będzie zapewnienie skutecznego monitorowania efektów wprowadzania Deklaracji Helsińskiej, audytu oraz raportowanie zdarzeń krytycznych.

- Czy wdrożenie Deklaracji Helsińskiej w Polsce wymaga działań prawnych, np. zmian w przepisach?
‒ Zapewne tak, trudno mi jednak w tej chwili podać konkretne przykłady. Zasady proponowane w Deklaracji są jasne i możliwe do wprowadzenia. Jeżeli okaże się, że kolidują z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi, to myślę, że prawo trzeba będzie uaktualnić.

Deklaracja rozszerza i uzupełnia już istniejące w Polsce regulacje prawne dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii.

- Co groziłoby Polskiemu Towarzystwu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdyby nie podjęło działań mających na celu wdrożenie Deklaracji?
‒ Zarówno autorzy Deklaracji, jak i jej sygnatariusze nie przewidują jakichkolwiek sankcji wskutek niewprowadzenia w życie zasad Deklaracji Helsińskiej, która ma charakter dobrowolny i opiera się na naszej wiedzy opartej na dowodach naukowych i praktyce klinicznej.

- Jak przebiega wdrażanie deklaracji w naszym kraju?
‒ Treść Deklaracji jest dostępna na stronie www.anestezjologia.org.pl. Pojawiają się też sponsorzy, którzy oferują wydrukowanie Deklaracji. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zainteresowane szerokim rozpowszechnieniem tego dokumentu wśród wszystkich lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia w Polsce.

- W jaki sposób Europejskie Towarzystwo Anestezjologów (ESA) chce monitorować implementację Deklaracji w Europie?
‒ Pierwsza dyskusja na ten temat odbędzie się w czerwcu tego roku w Amsterdamie, podczas corocznego zjazdu ESA).

- Czy Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada informacje na temat wprowadzania zasad Deklaracji do praktyki klinicznej? Czy np. wiadomo, w ilu szpitalach podejmuje się próby wdrożenia Deklaracji?
‒ Nie posiadamy obecnie takich informacji, ale myślę, że podobnie jak ESA, PTAiIT będzie zainteresowane corocznym sprawozdaniem z realizacji wdrażania Deklaracji w Polsce.

* Pełny tekst Deklaracji Helsińskiej załączony jest poniżej w formacie pdf.


***
Fragment Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii:

• Wszystkie instytucje w Europie udzielające okołooperacyjnej opieki anestezjologicznej powinny spełniać minimalne zalecenia EBA w zakresie monitorowania pacjentów zarówno na sali operacyjnej jak i pooperacyjnej.
• Wszystkie takie instytucje powinny mieć procedury oraz niezbędne wyposażenie umożliwiające:
• kontrolę aparatury i leków
• przedoperacyjną ocenę oraz przygotowanie pacjenta
• oznakowanie strzykawek
• przeprowadzenie trudnej intubacji
• leczenie hipertermii złośliwej
• leczenie anafilaksji
• leczenie toksyczności znieczulenia miejscowego
• leczenie masywnego krwotoku
• kontrolę infekcji
• opiekę pooperacyjną wraz z uśmierzaniem bólu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum