Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego

Autor: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja • Źródło: Tomasz Dorman, Marcin Sibiński, Krzysztof Kmieć, Mirosław Bira, Andrzej Borowski, Marek Synder / Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2010; 3(6) Vol. 12, 237-244.   • 01 sierpnia 2010 12:54

Streszczenie artykułu "Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego powikłana śródoperacyjnym złamaniem kości udowej". Pełna wersja tekstu - załączona do pobrania w formacie pdf.

Wstęp: Celem pracy jest analiza wyników bezcementowej alloplastyki biodra powikłanej śródoperacyjnym złamaniem kości udowej oraz sposobu postępowania w tych przypadkach.

Materiał i metody: Retrospektywnie przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną 43 przypadków śródoperacyjnego złamania kości udowej, co stanowiło 1,4% wszystkich alloplastyk bezcementowych biodra. W grupie tej było 29 kobiet. Wiek pacjentów wahał się od 20 do 66 lat (średnio 48,4 lata). Okres obserwacji wynosił od 8 do 89 miesięcy (średnio 44 miesiące).

Wyniki: W 13 przypadkach doszło do złamania krętarza większego, w 21 krętarza mniejszego z łukiem Adamsa, w 7 na wysokości trzpienia, a w 2 pod trzpieniem endoprotezy. W 3 przypadkach złamania kości udowej założono trzpień typu rewizyjnego, w 17 przypadkach ustabilizowano złamanie pętlami drutu, a w pozostałych – ze względu na dobrą stabilność złamania – pozostawiono bez zespolenia. U 18 chorych wynik leczenia był bardzo dobry, u 19 dobry, u 6 dostateczny wg kryteriów Merle D’Aubigne-Postel w modyfikacji Charnleya. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowaliśmy cech obluzowania trzpienia endoprotezy.

Wnioski: Śródoperacyjne niestabilne złamania kości udowej w trakcie alloplastyki bezcementowej, są rzadkie i dotyczą w dużej części dysplastycznych bioder z wąskim kanałem szpikowym. W przypadkach stabilnych złamań okolicy łuku Adamsa i krętarzowej, 12-tygodniowy okres częściowego odciążenia kończyny bez konieczności unieruchamiania jest wystarczający. W większości przypadków złamań śródoperacyjnych wynik końcowy jest korzystny.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum