Będą nowe taryfy dwóch świadczeń gwarantowanych. Trwa zbieranie danych w AOS

Autor: oprac. KM • Źródło: AOTMiT/Rynek Zdrowia29 czerwca 2022 14:04

Podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna mogą udostępniać AOTMiT dane celem ustalenia taryf biopsji aspiracyjnej i trepanobiopsji szpiku kostnego.

Będą nowe taryfy dwóch świadczeń gwarantowanych. Trwa zbieranie danych w AOS
AOTMiT zechce ustalić taryfy biopsji aspiracyjnej i trepanobiopsji szpiku kostnego. Fot. Shutterstock
  • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prosi o przesyłanie danych niezbędnych do ustalenia taryf wybranych świadczeń gwarantowanych
  • Mowa o świadczeniach biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego i trepanobiopsji szpiku kostnego
  • Informacja skierowana jest do podmiotów leczniczych, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

AOTMiT zapowiada nowe wyceny dwóch świadczeń

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała ogłoszenie w sprawie wszczęcia procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Agencja udostępniła także wzór wniosku o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

W ogłoszeniu Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o rozpoczęciu procesu występowania z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy wybranych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego (kod 41.311) i trepanobiopsji szpiku kostnego (kod 41.312).

Wnioskodawca może zweryfikować jakość i kompletność danych

W uzasadnieniu czytamy, że "obowiązek nieodpłatnego udostępnienia danych przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" wynika z odpowiedniej ustawy, a "podmiot przekazujący dane zobowiązany jest zgodnie z przedmiotowym przepisem prawa do zapewnienia najwyższej jakości i kompletności udostępnionych danych". Wnioskodawca z kolei ma możliwość weryfikacji jakości oraz kompletności danych w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot na uzgodnionym z nim zasadach.

AOTMiT dodaje, że "do zakresu ustawowego działania wnioskodawcy należy ustalanie taryfy świadczeń". - Wnioskodawca jest uprawniony do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych [w ustawie]  oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia - pisze AOTMiT. Zapewnia też, że dane udostępnione przez podmiot na podstawie właściwego wniosku będą przetwarzane przez wnioskodawcę jedynie w celu realizacji wskazanych zadań i celów i nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.

Wnioskodawca od momentu otrzymania danych ma 42 dni na dokonanie weryfikacji jakościowej i ilościowej. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub niekompletności danych, podmiot będzie zobligowany do dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień danych i udostępnienia ostatecznej wersji danych w terminie określonym przez wnioskodawcę. Termin ten liczy się od dnia otrzymania uwag od wnioskodawcy.

Jeżeli podmiot nie wywiąże się z opisanego obowiązku, wnioskodawca będzie mógł nie przyjąć nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Dane z kolei zostaną uznane za nieudostępnione, jeśli wnioskodawca nie wyznaczył nowego terminu udostępnienia danych. Oświadczenie potwierdzające udostępnienie danych w terminie zostanie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy i udostępnione pocztą elektroniczną na adres skrzynki ePUAP lub w przypadku braku skrzynki ePUAP na ogólny adres mailowy podmiotu w terminie 21 dni od dnia udostępnienia prawidłowych danych.

Jeżeli dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot musi poinformować o tym wnioskodawcę, a w przypadku niewskazania, które z udostępnionych
danych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, dane nie będą uznawane przez wnioskodawcę za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum