goldap.wm.pl/Rynek Zdrowia | 04-08-2015 13:56

Banie Mazurskie: karetka pozostanie

W Baniach Mazurskich nadal będzie stacjonowała karetka pogotowia ratunkowego. Likwidacja tego zespołu ratownictwa mogłaby spowodować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

Podczas prac nad "Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego" zaproponowano zmianę miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego z Bań Mazurskich do gminy Budry.

Po interwencji starosty gołdapskiego u wojewody warmińsko-mazurskiego uzyskano zapewnianie, iż karetka w Baniach Mazurskich pozostanie.

Więcej: www.goldap.wm.pl