Badanie: tylko 4 proc. matek karmi wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia dziecka

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 września 2015 08:35

Tylko 4 proc. Polek karmi swoje dzieci przez pierwsze pół roku piersią, czyli zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Badanie: tylko 4 proc. matek karmi wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia dziecka
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- To plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich - podkreśliła  główna autorka raportu opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego w latach 2014-2015, prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak ocenia, tak złe wyniki można tłumaczyć niewłaściwym przestrzeganiem przez personel medyczny standardów opieki okołoporodowej nad matką i noworodkiem.

Prof. Królak-Olejnik przypomniała, że WHO rekomenduje, by przez pierwsze sześć miesięcy od przyjścia dziecka na świat karmić je wyłącznie piersią. Z badań wynika bowiem, że przekłada się to w przyszłości na mniejsze ryzyko wielu schorzeń, w tym dotyczących układu immunologicznego, jak alergie i astma, ale też cywilizacyjnych, jak choroby serca, nadciśnienie, otyłość i innych problemów zdrowotnych.

Badanie, które stało się podstawą opracowania najnowszego raportu, zostało przeprowadzone pod kierunkiem prof. Królak-Olejnik w latach 2014-2015 w grupie 1679 kobiet, które nie miały powikłań ciąży i urodziły zdrowe dziecko oraz wśród 767 osób z personelu medycznego 42 szpitali, w których kobiety przebyły poród. Według neonatolog liczebność grupy statystycznie pozwala na odniesienie wyników na całą populację dzieci urodzonych w kraju.

Jeszcze przed opuszczeniem szpitala matki wypełniały ankiety, które dotyczyły sposobu karmienia noworodka oraz tego, jak realizowane są w danej placówce standardy opieki okołoporodowej, mające zwiększyć odsetek dzieci karmionych piersią.

Chodzi tu m.in. o umożliwienie po porodzie przez co najmniej dwie godziny nieprzerwanego kontaktu "skóra do skóry" matki i dziecka, wyjaśnienie korzyści z karmienia piersią, instruktaż w zakresie przystawienia dziecka do piersi, wyjaśnienie, jak podtrzymywać laktację oraz niepodawanie noworodkom do picia wody, roztworu glukozy i niedokarmianie ich mieszanką mleczną, jeśli nie ma do tego wskazań medycznych.

Okazało się, że niemal wszystkie matki po porodzie rozpoczynały karmienie piersią. Jednak ponad połowa zdrowych, donoszonych noworodków była dokarmiana w trakcie pobytu w szpitalu, dwie trzecie z nich otrzymywało mieszankę mleczną, a nie mleko matki. W dniu wypisu ze szpitala już tylko 75 proc. wszystkich matek karmiło wyłącznie piersią.

Natomiast, w drugim miesiącu życia wyłącznie karmionych piersią było już tylko 43,5 proc. dzieci, w czwartym ok. 29 proc., a w szóstym odsetek ten spadał do zaledwie 4 proc. Tylko 17 proc. dzieci było karmionych przez matki piersią do 12. miesiąca życia.

Prof. Królak-Olejnik podkreśliła, że jedną z przyczyn tak niskich wskaźników karmienia piersią w pierwszym półroczu życia jest to, że dzieci otrzymują mieszanki mleczne tuż po porodzie. Kolejną przyczyną może być znaczna liczba porodów zabiegowych (przez cesarskie cięcie), które - jak podkreśla się w literaturze światowej - są czynnikiem ryzyka niekarmienia piersią.

Zdaniem prof. Królak-Olejnik wyniki badania dowodzą, że mimo wdrożenia standardów opieki okołoporodowej nie są one do końca przestrzegane w szpitalach.

- Zaskoczeniem były dla mnie również rozbieżne dane uzyskane od personelu i matek. Personel w ankietach informuje, że niemalże w 100 proc. realizuje zalecenia standardu, natomiast matki wyraźnie mówią, że standard jest realizowany w niewielkim stopniu - skomentowała neonatolog.

Jak oceniła, oznacza to, że być może personelowi brakuje czasu bądź chęci, a może trudność sprawia mu przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.

Neonatolog zaznaczyła, że dane uzyskane w badaniu są dobrym punktem wyjścia do tego, aby poprawić opiekę okołoporodową nad matkami i dziećmi, głównie poprzez edukację, nie tylko matek, ale przede wszystkim personelu sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem.

- Obecnie mamy za mało osób zajmujących się doradztwem laktacyjnym w oddziale, tj. doradców lub konsultantów laktacyjnych - wskazała prof. Królak-Olejnik. Dodała, że po wyjściu matki z dzieckiem do domu, położne rodzinne lub rejonowe powinny również zajmować się edukacją w zakresie karmienia piersią i żywienia malucha.
 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze