Badanie: szybko podjęta terapia IPF lekami antyfibrotycznymi spowalnia postęp choroby

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 20 sierpnia 2019 14:47

W piśmie The Lancet Respiratory Medicine opublikowano wyniki badania INMARK. 12-tygodniowe leczenie nintedanibem, w porównaniu z placebo, nie miało wpływu na dynamikę zmian stężenia biomarkera CRPM, ale wiązało się z obniżeniem tempa spadku natężonej pojemności życiowej płuc (FVC) u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) - podaje firma Boehringer Ingelheim w komunikacie prasowym.

Badanie: szybko podjęta terapia IPF lekami antyfibrotycznymi spowalnia postęp choroby
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W przeprowadzonych wcześniej badaniach u chorych z dobrze zachowaną czynnością płuc odnotowano spadek FVC porównywalny z obserwowanym u osób z gorszymi parametrami czynności płuc na wizycie początkowej.

- 17 lipca 2019 r. w czasopiśmie The Lancet Respiratory Medicine opublikowano wyniki badania klinicznego INMARK z udziałem chorych na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Pierwszy etap tego badania był randomizowaną, podwójnie zaślepioną próbą, porównującą leczenie nintedanibem z placebo (12 tygodni), natomiast drugi etap badania (trwający 40 tygodni) prowadzony był metodą otwartą. INMARK to pierwsze badanie kliniczne dotyczące prognostycznej wartości biomarkerów u chorych na IPF, leczonych lekiem antyfibrotycznym (nintedanibem) - informuje Boehringer Ingelheim.

IPF to rzadka, wyniszczająca choroba płuc, która prowadzi do śmierci. Dotyka ok. 3 mln osób na świecie. IPF powoduje postępujące bliznowacenie płuc, co prowadzi do stałego i nieodwracalnego pogarszania się czynności płuc oraz trudności z oddychaniem. Ze względu na nieprzewidywalny charakter choroby oraz nieodwracalne pogorszenie czynności płuc eksperci uważają, że należy szybko rozważyć i zaproponować chorym leczenie.

W badaniu INMARK oceniano dynamikę zmian stężenia biomarkera CRPM, który, jak stwierdzono, ma wartość prognostyczną w ocenie ryzyka zgonu chorych na IPF - od wizyty początkowej do 12. tygodnia. Oceniano również odsetek pacjentów, u których doszło do postępu choroby zdefiniowanego jako bezwzględny spadek FVC wynoszący ≥ 10% wartości należnej lub zgon w ciągu 52 tygodni.

Leczenie nintedanibem, w porównaniu z placebo przez 12 tygodni, nie miało wpływu na dynamikę zmian stężenia biomarkera CRPM, ale wiązało się z obniżeniem tempa spadku natężonej pojemności życiowej..U 29% uczestników tego badania odnotowano spadek FVC wynoszący ≥ 10% wartości należnej lub zgon w ciągu 52 tygodni okresu obserwacji, co podkreśla postępujący charakter IPF również w takiej populacji chorych, w której FVC wynosiła ≥ 80% wartości należnej.

- Nawet w populacji chorych z bardzo dobrze zachowaną czynnością płuc wykazano różnicę w tempie spadku FVC w ciągu 12 tygodni pomiędzy chorymi leczonymi nintedanibem a osobami otrzymującymi placebo. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter IPF oraz nieodwracalne pogorszenie czynności płuc, wyniki te stanowią potwierdzenie coraz liczniejszych dowodów wskazujących, że wczesne leczenie IPF to najlepszy sposób postępowania - powiedział prof. Toby Maher, główny badacz i specjalista chorób układu oddechowego ze szpitala Royal Brompton w Londynie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze