Badanie: Polacy o swojej starości

Autor: Promedica24/Rynek Zdrowia • • 19 października 2018 10:58

Prawie 75% ankietowanych uważa, że udział w opiece nad seniorem powinna mieć rodzina, ale przy udziale profesjonalnych opiekunów w miejscu zamieszkania osoby starszej - pokazują wyniki badania przeprowadzonego w ramach kampanii Zrozumieć starość.

Badanie: Polacy o swojej starości
Prawie 75% ankietowanych uważa, że udział w opiece nad seniorem powinna mieć rodzina. Fot. Shutterstock

Prawie 90% respondentów deklaruje, iż miało w okresie swojego dzieciństwa lub wczesnej młodości bliski kontakt z własną babcią lub dziadkiem. Jak wynika z badania, którego wyniki zostały udostępnione przez Promedica24, te osoby w największym stopniu rozumieją wyzwania starzenia w wymiarze biologicznym i psychologicznym. Co ciekawe, podobne postawy charakteryzują ludzi mieszkających w jakimś okresie życia z ze starszymi bliskimi niezależnie od tego czy mają dziś 20 czy 60 lat.

Według respondentów o potrzeby osób starszych powinna dbać przede wszystkim rodzina oraz wykwalifikowany opiekun. Jedynie 8,62% osób deklaruje, że miejscem opieki nad najstarszą osobą wymagającą bezpośredniego wsparcia powinna być zewnętrzna placówka opiekuńcza. Jedynie 15,73% badanych wskazuje, że opiekę nad seniorami świadczyć powinna jedynie rodzina. Takie rozwiązanie wydaje się respondentom zbyt dużym obciążeniem, często wręcz niewykonalnym.

Według zdecydowanej większości respondentów współudział w opiece nad seniorem jest powinnością etyczną. Badani nie uznają wyspecjalizowanych placówek za miejsca, które oferują seniorom wysoki standard opieki czy czułość.

Wyniki badania wskazują też, że bardzo źle lub źle oceniana jest wydolność polskiej służby zdrowia w zakresie zapewniania osobom starszym godnej opieki zdrowotnej i podtrzymywania ich w zdrowiu optymalnym dla danego wieku i kondycji. A czy Polacy sami pomagają innym? Ankietowani najczęściej pomagają członkom swojej rodziny (72,5%). Jedynie 7,5 % osób wspiera sąsiadów lub przyjaciół.

- Według ankietowanych najlepszym rozwiązaniem jest życie seniora w środowisku, które dobrze zna, w którym ma możliwie szeroki kontakt z bliskimi, a jednocześnie uzyskuje profesjonalne usługi opiekuńcze. Taki model, łączący wspólną opiekę rodziny i wyspecjalizowanej instytucji, najbardziej cenią Polacy i Polki niezależnie od swojego wieku. - Model łączony wydaje się optymalny, dając osobom w wieku produkcyjnym możliwość pracy, a także wytchnienia od ciężkich obowiązków pielęgnacji osoby starszej - mówi Agnieszka Niedziela z Promedica24.

Jak Polacy wyobrażają sobie własną starość? Ponad połowa ankietowanych uważa, że będąc seniorem rozwinie swoje zainteresowania i relacje ze znajomymi, będzie podróżowała, a także odpoczywała. 15,3% respondentów nie myśli w ogóle o starości – niemal zawsze są to osoby, które nie miały dużej styczności z seniorami. 14,23 % respondentów wskazuje, iż w trzecim wieku będą chcieli pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Polacy potrzebują i chcą korzystać z usług opiekunów domowych. Ograniczenia państwowego systemu wsparcia osób starszych decydują o tym, że szukają wsparcia w opiece w wyspecjalizowanych firmach. Kluczowym pytaniem pozostaje oczywiście w jaki sposób sektor ten będzie wspierany przez państwo w kolejnych latach postępującego starzenia się społeczeństwa i wydłużania średniej długości życia, w tym zwłaszcza w latach mocno ograniczonej samodzielności.

Polacy rozumieją wyzwania starzenia, obawiają się o jakość własnego życia w tym okresie. Zazwyczaj są świadomi, iż sami będą musieli zadbać o godną opiekę dla swoich starszych bliskich, a także swoją. Celem badania „Polacy o starości” było sprawdzenie jakie doświadczenia i wyobrażenia kształtują społeczne i indywidualne postrzeganie starości.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum