KL/Rynek Zdrowia | 09-10-2019 13:50

Badania: świadomość Polaków w kwestii oddawania szpiku jest coraz większa

97 proc. Polaków słyszało o idei dawstwa szpiku, ale czy wiedzą, na czym ona polega - mówią o tym wyniki ogólnopolskiego badania Fundacji DKMS.

O dawstwie szpiku i komórek macierzystych słyszało 97 proc. Polaków. Fot. Archiwum

O dawstwie szpiku i komórek macierzystych słyszało 97 proc. Polaków. Wśród 1000 osób, które wzięły udział w badaniu, 60 proc. respondentów stanowią osoby, które nie tylko słyszały o idei dawstwa szpiku, ale także wiedzą, na czym ona polega. 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zetknęli się z pojęciem idei dawstwa szpiku, natomiast nie wiedzą, z czym się ona wiąże. Tylko 3 proc. badanych w ogóle nie słyszało o idei dawstwa szpiku - czytamy w komunikacie prasowym.

To dobry wynik, który pokazuje, że idea dawstwa szpiku nie jest Polakom obca, natomiast wciąż potrzebna jest edukacja w zakresie procesu i procedur, jakie wiążą się z transplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.

Grupę respondentów, którym zadano pytania, tworzyły zarówno osoby, które już są zarejestrowane jako potencjalni dawcy szpiku, jak i ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na ten krok.

Ankietowani - zarejestrowani potencjalni dawcy - zdecydowanie częściej, niż osoby niezarejestrowane wskazywali, że słyszeli i wiedzą, na czym polega idea dawstwa - taką odpowiedź wskazało 80 proc. dawców potencjalnych. W przypadku osób niezarejestrowanych - 53 proc. zadeklarowało, że słyszało i potrafi powiedzieć, czym jest dawstwo szpiku, natomiast 43 proc. niezarejestrowanych wskazało, że słyszeli o idei, ale nie wiedzą, z czym się ona wiąże.

Miejscami, w których respondenci najczęściej spotykają się z ideą dawstwa szpiku i historiami pacjentów, potrzebujących przeszczepienia, są przede wszystkim: telewizja - 59 proc., internetowe portale informacyjne - 40 proc. oraz portale społecznościowe (35 proc.). Niemal 25 proc. ankietowanych napotkało na informacje o dawstwie szpiku w placówkach medycznych, takich jak szpital czy przychodnia.

Wyniki podkreślają to, jak ważną rolę w procesie edukacji odgrywają różne kanały komunikacji, które mają ogromną moc kształtowania postaw i przekonań, ale także umożliwiają społeczeństwu poznanie idei dawstwa szpiku i jej roli w walce z nowotworami krwi.