Forsal/Rynek Zdrowia | 03-12-2018 09:45

Badania: dlaczego obniża się średnia długość życia Amerykanów

Centers for Disease Control (CDC) prognozuje, że amerykańskie dzieci urodzone w 2017 roku będą żyły średnio 78,6 lat. To spadek w porównaniu do zeszłorocznych szacunków o 0,1. Kobieta urodzona w 2017 roku przeżyje średnio 81,1 lat, mężczyzna o 5 lat mniej.

Kongres USA. Powstrzymanie obniżania się długości życia Amerykanów to wyzwnie także dla polityków; FOT. Kevin McCoy/Wikimedia Commons

Jak wynika z danych wspomnianej agencji rządowej przyczyną skracania życia w USA jest wzrost liczby zgonów z powodu przedawkowania leków, samobójstw, cukrzycy i zapalenia płuc.

Z analizy przyczyn zgonów w USA w 2017 wynika też, że bardzo szybko rośnie liczba osób, które zmarły z powodu przedawkowania leków - w porównaniu do 2016 roku różnica wyniosła aż 9,6 proc. Dla przykładu wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania syntetycznych opioidów (bez uwzględnienia metadonu) tylko pomiędzy 2016 a 2017 rokiem wzrósł o 45 proc.

W USA rośnie także liczba samobójstw. Pomiędzy 1999 a 2017 rokiem wskaźnik samobójstw skorygowany o wiek wzrósł z 10,5 do 14 na 100 tys. osób.

Więcej: forsal.pl