BCC krytycznie nt. propozycji nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 17 sierpnia 2015 12:07

12 czerwca 2015 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt dotyczący zmiany ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej (druk 3684).

BCC krytycznie nt. propozycji nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Proponowane zmiany są propozycjami samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, który powołuje się na "zwiększenie jakości wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej, konieczność wyeliminowania, najczęściej powtarzających się błędów, związanych z wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej, a także konieczność uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną".

W ocenie ekspertów Business Centre Club, projekt ten należy ocenić krytycznie, ponieważ stoi on w sprzeczności ze światowymi tendencjami w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, nie uwzględniając trendów związanych z koniecznością zwiększania efektywności prac przy zachowaniu jakości i korzyści, jakie niesie rozwój technologiczny i organizacja pracy. Stoi on również w sprzeczności do działań w kierunku wprowadzania mechanizmów e-zdrowia, regulacji wprowadzanych przez ustawę o Systemie Informacji Medycznej etc.

Wprowadzenie proponowanych zmian może skutkować pogorszeniem dostępu do świadczeń w opiece zdrowotnej, spowodowane znaczącym zwiększeniem kosztów badań laboratoryjnych, co przełoży się na wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez publicznego płatnika zarówno na poziomie POZ jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitali. Innym, prawdopodobnym, skutkiem proponowanych zapisów jest pogłębienie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zamykanie laboratoriów w małych miejscowościach.

Proponowana ustawa nie przełoży się w ocenie BCC na wzrost jakości w diagnostyce laboratoryjnej, a jedynie doprowadzi do zahamowania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w Polsce powiększając problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt ten wprowadza głębokie zmiany w funkcjonowaniu w Polsce diagnostyki laboratoryjnej. Taki akt prawny powinien być wypracowany przez wszystkich interesariuszy systemu i poddany szerokim konsultacjom. Powinien także uwzględniać wypracowane najlepsze praktyki i doświadczenie zarówno na poziomie polskim jak i europejskim.

BCC apeluje zatem do ministra zdrowia o przeprowadzenie w tym zakresie stosownych konsultacji społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum