Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 30 stycznia 2012 18:55

Większość wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu astmy oskrzelowej wymaga stosowania w dwóch dawkach dobowych. Pirośluzan flutikazonu to nowy glikokortykosteroid wziewny o długim czasie działania charakteryzujący się większym powinowactwem i dłuższym utrzymywaniem się w tkankach układu oddechowego.

Celem randomizowanego badania kontrolowanego placebo z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonego przez naukowców z University of Manchester, Wielka Brytania, była ocena skuteczności i bezpieczeństwa pirośluzanu flutikazonu w dawce 200mcg lub 400mcg dziennie przyjmowanej rano lub wieczorem w porównaniu z dawką 200mcg stosowaną dwa razy dziennie. Badanie trwało 8 tygodni.

Do badania zakwalifikowano blisko 550 chorych na astmę oskrzelową, których podzielono na 5 grup badanych przyjmujących pirośluzan flutikazonu w odpowiednich schematach. Grupę kontrolną stanowiło 101 pacjentów przyjmujących placebo.

Wyniki pracy wykazały, że w każdej z grup badanych doszło do istotnej poprawy w zakresie wskaźnika pierwszosekundowej natężonej objętości wydechowej (FEV1) w porównaniu z placebo (p<0.05) (wzrost musiał obejmować co najmniej ≥200ml w stosunku do placebo). Co ważne, wzrost wskaźnika FEV1 w grupie przyjmującej flutikazon w jednorazowej dawce 400mcg przyjmowanej wieczorem był porównywalny ze wzrostem FEV1 w u chorych stosujących flutikazon w dawce 200mcg dwa razy dziennie.

W grupie przyjmującej 400mcg flutikazonu rano wzrost FEF1 był nieco mniejszy. Natomiast podawanie flutikazonu w jednorazowej dawce 200mcg na dobę zarówno rano, jak i wieczorem nie zwiększyło istotnie wskaźnika FEV1.

Autorzy pracy zwracają uwagę, że pirośluzan flutikazonu był dobrze tolerowany, częstość występowania efektów ubocznych w grupach przyjmujących substancję czynną w każdym ze schematów była na niskim poziomie porównywalnym do grupy z placebo. W kliku przypadkach wystąpiła grzybica jamy ustnej. Jednak u trzech chorych doszło do rozwoju obrzęków i konieczności wycofania z badania (każdy przypadek wystąpił w odrębnych grupach badanych).

Wśród najczęstszych efektów ubocznych autorzy wymieniają: bóle głowy, infekcje górnych dróg oddechowych, ból okolic jamy nosowo-gardłowej, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, jak również stan zapalny w zatokach. W grupie z placebo częstość powyższych objawów niepożądanych była podobna. Należy zaznaczyć, że pirośluzan flutikazony nie wpłynął na stężenie kortyzolu w moczu w porównaniu z placebo.

Skuteczność jednej dawki pirośluzanu flutikazonu wynika z jego aktywności utrzymującą się przez 24 godziny po podaniu. Zdaniem autorów preparat pirośluzanu flutikazonu daje możliwość zastosowania w jednej dawce dziennie w leczeniu astmy oskrzelowej.

Oprac. dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21977941
Respir Res. 2011 Oct 6;12:132.
Efficacy in asthma of once-daily treatment with fluticasone furoate: a randomized, placebo-controlled trial.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum