Waldemar Karnafel/Rynek Zdrowia | 09-12-2010 21:03

Algorytm leczenia cukrzycy typu 2 wg zaleceń PTD - jak go realizować? (wideo)

Uzyskiwane metaboliczne wyrównanie cukrzycy w Polsce mierzone poziomem hemoglobiny glikowanej wynosi średnio 8,07 proc. (według badania PolDiab). Większość pacjentów jest nieprawidłowo wyrównanych: w cukrzycy typu 1 - 86,1 proc., w cukrzycy typu 2 - 73,5 proc.

Zdaniem prof. Waldemara Karnafela, kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, efektywniejsze leczenie cukrzycy wymaga lepszej edukacji chorych, ale i szerszego udostępnienia nowoczesnych leków m.in. insulin długodziałających i preparatów z grupy inkretyn.

Prezentacja prof. Waldemara Karnafela zarejestrowana podczas VI Forum Rynku Zdrowia (27-28 października 2010 roku), sesja ,,Leki w Polsce”: