Zasiłek chorobowy a wysokość emerytury

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 02 października 2009 15:45

Czasem zasiłek chorobowy nie ma wpływu na wysokość emerytury. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2009 r.

Zasiłek chorobowy a wysokość emerytury
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W analizowanej przez sąd sprawie ubezpieczona po ukończeniu 55. roku życia złożyła wniosek o ustalenie jej prawa do emerytury. Wskazała 10 kolejnych lat kalendarzowych (1996 – 2005 ) jako okres, z którego wynagrodzenie ma stanowić podstawę obliczenia jej emerytury. Na dowód załączyła takie dokumenty, z których wynikało, że do 28 maja 2005 r. pracowała. Z kolei w okresie od 2 czerwca 2005 r. do końca listopada pobierała zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne.

ZUS przy naliczaniu emerytury postanowił nie brać pod uwagę obu świadczeń – zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Kobieta od tej decyzji złożyła odwołanie.

Jednak sąd okręgowy nie przyznał jej racji. Swoją decyzję argumentował tym, że zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne były wypłacane po ustaniu ubezpieczenia społecznego. Był to okres, w którym nie pobierano składek od tych świadczeń. To natomiast powoduje, że nie mogą być wliczone do podstawy wymiaru emerytury.

Także i to orzeczenie nie zakończyło sprawy. Kobieta złożyła bowiem apelację. Sąd miał jednak wątpliwości związane z interpretacją art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z tym przepisem do podstawy wymiaru emerytury lub renty dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty m.in. zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych.

Przy czym z przepisu nie wynika, że wliczenie tych świadczeń do podstawy obliczenia emerytury może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy są wypłacone w czasie stosunku pracy.

Zdaniem sądu niejasne jest użycie w przepisie terminu ubezpieczony. Zgodnie bowiem z definicją ustawową jest to osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega m.in. osoba będąca pracownikiem.

W podobnych sprawach były wydawane różne wyroki. Z tego względu sąd apelacyjny zwrócił się do SN o pomoc. Ten uznał, że wspomniane świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury w danym roku kalendarzowym wskazanym do obliczenia jej podstawy wymiaru.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum