Ubezpieczenia więziennej ochrony zdrowia - Senat za ich zniesieniem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 października 2015 17:18

Senatorowie opowiedzieli się w czwartek (1 październik) za rozwiązaniem, by placówki lecznicze dla osób pozbawionych wolności nie musiały zawierać umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

Ubezpieczenia więziennej ochrony zdrowia - Senat za ich zniesieniem
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Za nowelizacją ustawy o działalności leczniczej głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, 28 wstrzymało się od głosu. Senat nie wprowadził poprawek.

Nowela ma zrównać sytuację prawną podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności z sytuacją innych placówek o szczególnych regulacjach, np. działających w formie jednostki wojskowej.

Jednym z powodów zniesienia obowiązku ubezpieczeń placówek więziennej służby zdrowia jest racjonalizacja wydatków budżetu państwa. W wielu przypadkach koszty zawarcia umów ubezpieczenia wielokrotnie przewyższają koszty ponoszone przez Skarb Państwa z tytułu zasądzeń z powództw dotyczących działalności podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że koszty zawartych na 2013 r. umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności wyniosły ponad 2,7 mln zł, a umów zawieranych przez jednostki medycyny pracy SW - 40 tys. zł.

Jednocześnie wydatki dotyczące odszkodowań z tytułu niewłaściwego leczenia w 2013 r. wyniosły 86 tys. zł, a w 2014 r. - 30 tys. zł. Dotąd nie odnotowano przypadków wypłaty roszczeń finansowych z powództwa cywilnego wobec jednostek medycyny pracy SW.

Autorzy regulacji wskazywali w uzasadnieniu oraz podczas prac sejmowej komisji zdrowia, że podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności funkcjonują w ramach planu finansowego jednostek penitencjarnych (zakładów karnych i aresztów śledczych) będących jednostkami budżetowymi, co sprawia, iż wszelkie ich zobowiązania, w tym również wynikające z ewentualnych zasądzeń, muszą zostać uregulowane w ramach środków budżetowych. Tym samym niemożliwe jest zaistnienie sytuacji niewypłacalności podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.

Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej nałożyła na podmioty lecznicze m.in. obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z obowiązku tego nie zostały wyłączone utworzone przez Ministra Sprawiedliwości placówki więziennej służby zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum