Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 12-06-2015 14:24

Tłumaczenie zagranicznego zwolnienia lekarskiego nie jest konieczne

Osoba ubezpieczona w Polsce z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, która zachoruje podczas pobytu za granicą, nie musi tłumaczyć zwolnienia wydanego przez zagranicznego lekarza.

Jak podaje Rzeczpospolita, od ubezpieczonego przedsiębiorcy nie wymaga się przetłumaczenia na język polski zaświadczenia lekarskiego wystawionego na terytorium jednego z państw członkowskich UE, EFTA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub Szwajcarii w języku urzędowym tych państw.

Tak samo jest w przypadku zaświadczeń wydanych na terytorium państw - stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tłumaczenia zaświadczenia lekarskiego dokonuje płatnik.

Więcej: www.rp.pl