RPP: żądanie kaucji od chorego w stanie nagłym jest bezpodstawne

Autor: BPP/Rynek Zdrowia • • 17 lipca 2012 15:32

Świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji od pacjenta, który korzystając w stanie nagłym z pomocy lekarskiej nie przedstawi dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, stosując takie praktyki świadczeniodawca pobiera nienależne opłaty od osób ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z NFZ, a tym samym uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp pacjentów do tych świadczeń.

W przypadku, gdy ubezpieczony pacjent korzysta ze świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia i nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo taki dokument przedstawić w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Jeśli chory przebywa w szpitalu może to zrobić w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia lub, jeśli nie jest to możliwe, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Po upływie tego terminu świadczeniodawca ma prawo żądać zwrotu środków poniesionych w związku z udzielonymi świadczeniami.

Więcej: www.bpp.gov.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum