Przepływ składek z budżetu na ubezpieczenie zdrowotne - "przykład dysfunkcjonalności"

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 20 listopada 2009 13:58

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie międzyresortowego zespołu ds. przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Z wnioskiem o utworzenie przedmiotowego zespołu wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Minister Zdrowia - podaje resort zdrowia.

„Powodem wystąpienia Ministra Zdrowia było zidentyfikowanie, w ramach nadzoru sprawowanego nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, możliwości usprawnienia funkcjonowania systemu w zakresie sposobu opłacania i finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczeń opieki zdrowotnej w tych przypadkach gdzie źródłem finansowania składek czy świadczeń są środki budżetu państwa” – podaje ministerstwo.

W szczególności, przykładem dysfunkcjonalności systemu jest przepływ środków finansowych w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – obecnie proces ten angażuje: ministra finansów, wojewodę, starostę, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wskazany przykład będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy i zaproponowania możliwych w tym zakresie scenariuszy rozwiązań: od scenariuszy bardziej zachowawczych, polegających np. wyłącznie na usprawnieniu ww. przepływu środków poprzez eliminację zbędnych pośredników, po scenariusze bardziej otwarte polegające np. na rezygnacji z tworzenia instytucji odrębnych płatników w przypadku składek czy świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

Ze względu na zakres zagadnień związany z przedmiotowym zagadnieniem, wykraczający poza uprawnienia i kompetencje Ministra Zdrowia niezbędne jest przygotowanie rozwiązań w ramach zespołu międzyresortowego – podaje resort zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum